ทย.เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำโคราช-สุราษฏร์

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ทย.เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำโคราช-สุราษฏร์


นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ทย.ได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เที่ยวบินที่ E3 7511 จากท่าอากาศยานนครราชสีมาไปยังท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยใช้อากาศยานแบบโบอิ้ง 737-800 ออกจากท่าอากาศยานนครราชสีมา เวลา 09.17 น. ถึงท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี เวลา 10.30 น. เวลาทำการบิน 1 ชั่วโมง 30 นาที มีผู้โดยสารเดินทางทั้งหมด 168 คน สำหรับเที่ยวบินนี้ เป็นเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ เพื่อรองรับหน่วยงานหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสภาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด ได้ขออนุญาต ทำการบินแบบเช่าเหมาลำ วันที่ 17  พฤศจิกายน 2560 เที่ยวบินเช่าเหมาลำที่ E3 7511 เส้นทางนครราชสีมา – สุราษฏร์ธานี และวันที่ 19  พฤศจิกายน 2560 เที่ยวบินเช่าเหมาลำที่ E3 7512 เส้นทาง – สุราษฏร์ธานี – นครราชสีมาและจะเปิดทำการบินเที่ยวบินประจำ 2 เส้นทางคือ 1. เส้นทางบิน นครราชสีมา- เชียงใหม่-นครราชสีมา ทำการบินทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน 2. เส้นทางบินนครราชสีมา-ภูเก็ต-นครราชสีมา ทำการบินทุกวันวันละ 1 เที่ยวบิน  โดยจะเริ่มทำการบินในวันที่ 3 ธันวาคม  2560 เป็นต้นไป

ปัจจุบันท่าอากาศยานนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ ประมาณ 26  กิโลเมตร มีพื้นที่ 4,625 ไร่ อาคารผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารจำนวน 300 คน ในเวลาเดียวกัน ทางวิ่ง ขนาด 45 x 2100 เมตร ทางขับขนาด 23 x 320 จำนวน 2 สาย ลานจอดอากาศยาน ขนาด 85 x 323 สามารถรองรับอากาศยาน แบบโบอิ้ง 737 ได้ 4 ลำ ซึ่งท่าอากาศยานนครราชสีมา มีความพร้อมในการรองรับผู้โดยสาร ทั้งทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเที่ยวบินของท่าอากาศยานในสังกัด กรมท่าอากาศยานได้ทางแอพพลิเคชั่น ThaiFlightInfo โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ IOS และ Andriod

 

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ