สธทท.นำทีมสำรวจเส้นทางสระแก้ว ชูความงดงามหลากมิติ โหมตลาดท่องเที่ยว

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สธทท.นำทีมสำรวจเส้นทางสระแก้ว ชูความงดงามหลากมิติ โหมตลาดท่องเที่ยว


เรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ความงดงามด้านศิลปะวัฒนธรรม บวกกับความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ จากสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ราบถึงที่ราบสูง รายล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ส่งผลให้ดินแดนทางภาคตะวันออกที่มีอาณาเขตติดชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างจังหวัดสระแก้ว มีความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว เหมาะแก่การศึกษาเที่ยวชมตลอดทั้งปี

การค้าชายแดนถือเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้ว เช่นเดียวกับภาคการเกษตร ขณะที่ด้านการท่องเที่ยวนับว่ามีศักยภาพมาก จากความงดงามในมิติที่หลากหลาย เป็นอีกแนวทางในการผลักดันเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสามารถกระจายรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ล่าสุด สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว นำคณะสื่อมวลชนสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว  

นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) เปิดเผยว่า การเดินทางในครั้งนี้ สธทท. ได้นำคณะสื่อมวลชนสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ตามคำเชิญของ นายสานนท์ เพ็ญแสง ผอ.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว นางราตรี แสงรุ่งเรือง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว และ นางสาวรุ่งนภา ไท้เชียง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อบุกตลาดท่องเที่ยวเมืองสระแก้วต่อไป

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่คณะสำรวจได้ออกเดินทางในครั้งนี้ รวม  14 จุด ใน 8 อำเภอ ได้แก่ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ วัดป่าใต้พัฒนาราม อ่างเก็บน้ำพระปรง ละลุ ชุมชนชาวเวียดนาม ชุมชนข้าวหลามบ้านพร้าว วัดแม่ย่าซอม หมู่บ้านทับทิมสยาม05 ถ้ำน้ำเขาศิวะ อินทผาลัมวังน้ำฟ้า เขาฉกรรจ์ อุทยานแห่งชาติปางสีดา แหล่งหินตัด ปราสาทสด๊อกก๊อกธม 

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

เป็นโครงการพระราชดำริในมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นศูนย์การอบรมกระบือในการทำนา ทำการเกษตร และกิจกรรมต่างๆ และให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจจะใช้ประโยชน์จากกระบือในการประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดทำแปลงสาธิตทางการเกษตรรูปแบบต่าง ๆ เป็นสถานที่เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งให้เกษตรกรเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง

วัดป่าใต้พัฒนาราม

ตั้งอยู่ที่ ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร เป็นวัดที่จำพรรษาของ หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร  พระเกจิ 6 แผ่นดิน อายุ 112 ปี พระเถระผู้งดงามด้วยปฏิปทาจริยาวัตร เคร่งครัดในพระธรรมวินัย

อ่างเก็บน้ำพระปรง

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว มีความจุมากถึง 97 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นเพื่อกั้นต้นน้ำห้วยพระปรงซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา  ทั้งนี้ด้วยสภาพป่าที่สมบูรณ์อ่างเก็บน้ำพระปรง จึงกลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ปลานานาชนิด เสน่ห์ของอ่างเก็บน้ำพระปรงอยู่ที่การนั่งเรือล่องแพชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ตกปลา ดูนกป่า นกทุ่ง นกน้ำนานาชนิด

ละลุ

เสาดินมหัศจรรย์ที่ถูกลมและฝนกัดเซาะเป็นรูปร่างต่าง ๆ สวยงามและแปลกตา ในทุก ๆ ปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเรื่อยๆ การมาชมละลุต้องจอดรถไว้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แล้วใช้รถอีแต๊กเข้าไปด้านใน เนื่องจากการขับรถเข้าไปจะทำให้ดินในบริเวณนั้นเกิดการยุบตัวและสร้างความเสียหายได้

ชุมชนชาวเวียดนาม

สัมผัสวิถีชาวญวนที่อพยพเข้ามาอยู่ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ณ ซอยบ้านญวนหรือชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์ ชม “วัดเจริญบุญ” วัดญวนที่อยู่ภายในชุมชนชาวเวียดนาม เป็นวัดที่มีศิลปะแบบเวียนนาม มีวิหารเสาเดียวที่หาชมได้ยากในประเทศไทย รับประทานอาหารเวียดนาม “ร้านยายต๊าม” ร้านอาหารเวียดนามร้านแรกในอำเภออรัญฯ

ข้าวหลามบ้านพร้าว

แต่เดิมจะมีเฉพาะช่วงหลังเก็บเกี่ยวข้าวเมื่อย่างเข้าสู่หน้าหนาว เนื่องจากในฤดูหนาวจะก่อไฟผิงหน้าบ้าน การเผาข้าวหลามจึงเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นขณะผิงไฟแก้หนาว ต่อมามีการทำออกขายจนกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของบ้านพร้าว มีทั้งข้าวเหนียวขาว ข้าวเหนียวดำ รสหวานมันชุ่มด้วยน้ำกะทิ และที่เด็ดคือข้าวหลามหน้าสังขยา

วัดแม่ย่าซอม

วัดนี้เต็มด้วยมนต์ขลังของสิ่งศักสิทธิ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น องค์พระพิฆเนศ พระราหู องค์พญานาค เเละที่สำคัญมีรูปปั้นแม่ย่าซอม ที่ชาวบ้านนับถือ เพราะไม่ว่าจะขอฝน ทำนา ทำกินติดขัด มีปัญหาคดีความ รับราชการ แม่ย่าซอมก็ช่วยดลบันดาลให้ได้ในทุกๆ เรื่อง รวมถึงโชคลาภอีกด้วย

หมู่บ้านทับทิมสยาม05

หมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในกัมพูชา ตั้งอยู่ในเขจป่าสงวนเขาฉกรรจ์ โดยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี นอกจากการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยแล้ว ยังส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ปัจจุบันเป็นแหล่งปลูกและผลิตสมุนไพรแหล่งใหญ่ที่สุดที่ส่งสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตา ท่ามกลางสภาพอากาศที่บริสุทธิ์  

ถ้ำน้ำเขาศิวะ

เป็นถ้ำที่มีน้ำไหลออกมาทั้งปี ถ้ำลึก 500 เมตร ระดับน้ำสูงตั้งแต่ 10-220 เ ซนติเมตร ภายในเป็นหินงอกหินย้อยสวยงาม บางบริเวณมีลักษณะคล้ายม่านและยังมีน้ำตกเล็กๆ อยู่ภายในถ้ำอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้รักการผจญภัย

สวนอินทผาลัมวังน้ำฟ้า

เป็นสวนอินทผาลัมที่เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมการท่องเที่ยว และจำหน่ายอินทผาลัม ตั้งอยู่ที่ สวนวังน้ำฟ้า ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

เขาฉกรรจ์

เป็นเขาหินปูนขนาดใหญ่สามลูกที่ตั้งเรียงตัวติดกัน เป็นภูเขาหินปูนดึกดำบรรพ์ อายุราว 2-4 พันปี ภายในมีถ้ำเขาทะลุ รอยพระพุทธบาทจำลอง และถ้ำเล็กถ้ำน้อยต่างๆ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาว ช่วงพระอาทิตย์ตกดินสามารถเห็นฝูงค้างคาวหลายแสนตัวบินออกไปหาอาหาร

อุทยานแห่งชาติปางสีดา

มีเนื้อที่ 529,375.81 ไร่ ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเป็นที่ศึกษาเรื่องสัตว์ป่าที่สำคัญ เพราะมีสัตว์ป่าหายากและนกกว่า 300 ชนิด ไฮไลต์ของอุทยานแห่งชาติปางสีดา คือการมาชมผีเสื้อนานาชนิดบริเวณโป่งดินที่เกิดตามธรรมชาติ

แหล่งหินตัด

ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นแหล่งหินทรายที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ พบร่องรอยการตัดหินทรายเป็นแนวยาวตลอดอาณาบริเวณ เพื่อนำไปสร้างปราสาท สำหรับการเดินทางเข้าสู่แหล่งหินตัดต้องมีผู้นำทาง และแจ้งแก่อุทยานแห่งชาติตาพระยาให้ทราบล่วงหน้า

ปราสาทสด๊กก๊อกธม”

เป็นปราสาทขอม สร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง ตามลักษณะศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน สร้างเสร็จในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2 สิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งของปราสาทสด๊กก๊อกธม คือ การพบหลักศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม (หลักที่ 2)ซึ่งจดบันทึกเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของชนชาติขอมเป็นช่วงระยะเวลานานถึง 200 ปี นับจากรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1345-1393) กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรเมืองพระนคร และเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบเทวราช ในจารึกได้กล่าวถึงกษัตริย์อีกหลายพระองค์ จนถึงสมัยพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ 2 ปราสาทสด๊กก๊อกธมจึงเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ขอมโบราณ

ปิดท้ายด้วยการชมกิจกรรม Butterfly Night Market ที่รวบรวมของดี ของเด่นประจำจังหวัดสระแก้ว จำหน่ายสินค้าโอทอป ของที่ระลึก สินค้าวัฒนธรรม อาหาร 5 ชนเผ่า กว่า 50 บูธ ลานวัฒนธรรม ซุ้มโดมผีเสื้อ แสงสีตระการตา และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเยาวชนใน จ.สระแก้ว ณ บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ
บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ