เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จัดงาน “Prestige Women of Power” เชิดชู 30 ผู้หญิงแถวหน้าของไทย ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จัดงาน “Prestige Women of Power” เชิดชู 30 ผู้หญิงแถวหน้าของไทย ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ


บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน Prestige Women of Power 2022 ณ  The Glass House บ้านปาร์คนายเลิศ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 โดย “วราภรณ์ ศิริบุญมา” กรรมการผู้จัดการ BurdaLuxury Bangkok เปิดเผยว่า Prestige Women of Power เป็นแคมเปญระดับภูมิภาคเอเชียของนิตยสาร Prestige ที่จัดขึ้นเป็นปีแรกโดยเริ่มจากฮ่องกง, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และประเทศไทย โดยรวบรวมผู้หญิงแถวหน้าที่มีพลังในการขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลง และกำหนดอนาคตใหม่ที่น่าตื่นเต้นในระดับประเทศ เพื่อเชิดชูผู้หญิงที่เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจของผู้หญิงที่ทำลายอุปสรรค และผู้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

สำหรับในประเทศไทย ผู้หญิงแถวหน้าที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในลิสต์ประจำปี 2565 ของ Prestige Women of Power มีทั้งหมด 30 ท่าน โดยพิจารณาจากความสำเร็จที่พิเศษเฉพาะตัว และผลงานสำคัญของพวกเธอที่มีส่วนในการช่วยให้อนาคตของประเทศเป็นรูปเป็นร่าง และทำให้บทบาทในสังคมของผู้หญิงมีความแข็งแกร่งขึ้น โดยพวกเธอต่างเป็นตัวแทนของความหลากหลายจากอาชีพที่หลากหลาย ทั้งจากองค์กรยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจ เจ้าของกิจการ ศิลปิน ผู้นำทางความคิด ผู้มีใจบุญสุนทาน นักสิทธิมนุษยชน ฯลฯ รวมถึงผู้หญิงทุกๆ  คนที่มีอิทธิพลต่อสังคม โดยอิทธิพลนั้่นไม่ได้เป็นเพียงอำนาจส่วนตัว แต่เป็นอิทธิพลที่สร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

นี่ไม่ใช่เพียงลิสต์ธรรมดา แต่เป็นชุมชนของคนที่มีพลังขับเคลื่อน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อให้กับความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการมอบอำนาจให้กันและกัน โดยเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการร่วมมอบความเท่าเทียม และมอบพลังให้แก่ผู้หญิงทุกคน” วราภรณ์ กล่าว

ภายในงาน ยังมีการจัดเสวนา (Panel Discussion) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังของผู้หญิงในสังคมใน 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ “การทำลายอุปสรรค และเปลี่ยนแปลงค่านิยมในแบบดั้งเดิมของผู้หญิง” (Breaking the barriers and changing the traditional perceptions of women) มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR  และคุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด และ หัวข้อ “ส่งเสริมแนวคิดใหม่ สร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นต่อไป” (Fostering a new inspiring idea for the next generation) มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซี (ประเทศไทย) และ คุณรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล

วราภรณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า แคมเปญ Prestige women of power เป็นการสร้างชุมชนของผู้หญิงที่มีพลังขับเคลื่อน เสริมด้วยการสนับสนุนกันและกัน และสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนเพื่อนำเสนอผู้หญิงที่เป็นผู้นำที่ปรารถนาจะถ่ายทอดและแบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จ และเพื่อปูทางสู่ความสำเร็จให้กับผู้หญิงที่จะเป็นผู้นำรุ่นต่อไป
บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ