จัดกิจกรรม “หนุนเยาวชนผลิตสื่อ ดันท่องเที่ยวชุมชน”

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

จัดกิจกรรม “หนุนเยาวชนผลิตสื่อ ดันท่องเที่ยวชุมชน”


การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างระบบเศรษฐกิจฐานราก เมื่อชุมชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว การเติบโตของเศรษฐกิจภายฐานรากก็จะมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

จังหวัดระยองเป็นอีกหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว สมาคมเพื่อนชุมชน ได้เล็งเห็นศักยภาพของจังหวัดระยอง จึงได้จัดกิจกรรม “Ambassador Contest 2018” เฟ้นหาไมโคร อินฟลูเอนเซอร์ เยาวชนคนรุ่นใหม่พร้อมสร้างจิต สำนึกรักบ้านเกิด เพื่อพัฒนาเป็นทูตวัฒนธรรม ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ระยอง และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมเพื่อนชุมชนตลอด 1 ปี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

นายสุรจิต สถาพรวลัยรัตน์ ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า ระยองเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายสูง เป็นทั้งเมืองอุตสาหกรรม เมืองเกษตรกรรม และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออกของไทยอีกด้วย แต่การจะปลุกกระแสการท่องเที่ยว จ.ระยอง ให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งได้นั้น นอกจากภาครัฐ เอกชน และคนในพื้นที่ต้องช่วยกันแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนท้องถิ่นมาสร้างกระแสการท่องเที่ยว จ. ระยอง ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

ปัจจุบันกระแสไมโคร อินฟลูเอนเซอร์ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียกำลังได้รับความนิยม ซึ่งการจะนำเสนอเรื่องราวของ จ.ระยอง ให้ได้รับความสนใจและเข้าถึงผู้คนในวงกว้างได้นั้น จะต้องใช้ผู้นำทางความคิดที่สร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ เพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการนั้น ๆ การท่องเที่ยว จ.ระยอง ก็เช่นกัน การจะกระตุ้นให้การท่องเที่ยวระยองได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้นั้น การสร้างผู้นำทางความคิดรุ่นใหม่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ สมาคมเพื่อนชุมชนจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้สามารถสร้างคอนเทนต์เพื่อโน้มน้าวใจ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับเยาวชนระยองควบคู่ไปด้วย”

กิจกรรม “Blogger & Ambassador contest 2018” ในหัวข้อ “ระยอง ฮิบฮิบ” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการค้นหาบล็อกเกอร์เยาวชนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 16-20 ปี ที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นทูตวัฒนธรรมของ จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางด้านการเขียน รวมไปถึงการเรียบเรียงเนื้อหาการทำคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ โดยถ่ายทอดเรื่องราวของ จ.ระยอง ในมุมมองของตนเอง ภายในกิจกรรมนอกจากน้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีการจัดทำบทความออนไลน์ รวมถึงวิธีการจัดทำคลิปวิดีโอ ดึงดูดคนทั่วไปให้เข้ามามีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ของตนเองแล้ว ยังได้รับการฝึกการพัฒนาบุคลิกภาพ และเป็นตัวแทนของชาวระยองในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมเพื่อนชุมชนในโอกาสต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี อีกด้วย นายสุรจิต กล่าว
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ