ตลาดริมทาง “ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ” จ.หนองบัวลำภู ตลาดสินค้าพื้นบ้านอัตลักษณ์แท้ๆชาวอิสานเหนือ ที่ต้องไม่พลาดแวะ

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตลาดริมทาง “ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ” จ.หนองบัวลำภู ตลาดสินค้าพื้นบ้านอัตลักษณ์แท้ๆชาวอิสานเหนือ ที่ต้องไม่พลาดแวะ


กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดริมทาง ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  โดยมุ่งมั่น ส่งเสริมยกระดับ ปรับโฉม ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อจ.หนองบัวลำภู ให้เป็นตลาดริมทางน่าแวะซื้อสินค้ากระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ภายใต้สโลแกน “จะแวะก่อนเที่ยว หรือจะเที่ยวแล้วแวะ...ก็ได้”

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในพร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้ “ตลาดริมทางลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ”ต.โนนทัน อ.เมืองจ.หนองบัวลำภู เป็นจุดซื้อขายสินค้าที่เป็นสถานที่น่าแวะ และยังสามารถเชื่อมโยงเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดได้โดยง่ายด้วยตลาดที่มีมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ที่มีความน่าเชื่อถือ มีเอกลักษณ์ของสินค้าที่มีปริมาตร ปริมาณ ตรงตามฉลาก ไม่หมดอายุ แสดงราคาชัดเจน เป็นตลาดที่มีคุณภาพ สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าที่จับจ่ายในตลาดริมทาง รวมทั้งเป็นการต่อยอดทางการค้าให้มีความพร้อมเป็นสถานที่รวบรวมและจำหน่ายสินค้าจากภาคการผลิตของคนในชุมชนได้ด้วย

“ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ” ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เป็นตลาดขายสินค้าริมทางที่กว้างขวาง ที่จอดรถสะดวกมีสินค้าอาหารท้องถิ่นพื้นบ้านแบบชาวอิสานที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ไข่มดแดง ปูนา หมากเม่า หน่อไม้ป่า เห็ดป่า หมากบก รวมทั้งมีของใช้ของที่ระลึก เช่น ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าไหมขิด เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น

จังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันแม้ตั้งมาได้เพียง 25 ปี แต่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่ามาเยือน ด้วยมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เป็นแหล่งขุดพบซากฟอสซิลหอยหินกว่า 150 ล้านปี ไดโนเสาร์ เป็นเมืองที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยกทัพมาพักก่อนไปตีเวียงจันทน์ วัดถ้ำกองเพล ที่จำพรรษาของหลวงปู่ขาว อนาลโย พระสายวิปัสนากรรมฐานชื่อดัง ที่รัชกาลที่ 9 เลื่อมใสศรัทธาเสด็จมากราบนมัสการวัดถ้ำสุวรรณคูหาที่สร้างเมื่อ พ.ศ.2106 วัดมหาชัย ที่ประดิษฐานพระพุธรูปโบราณปางห้ามญาติ 1 คู่ อายุกว่า 200 ปี

ดังนั้นหากนักท่องเที่ยวนักเดินทางมาจังหวัดหนองบัวลำภู ก็สามารถที่จะมา “เที่ยวก่อนแวะ หรือจะแวะก่อนเที่ยวก็ได้” ที่ตลาดริมทางลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ แห่งนี้ เพราะนอกจากมีสินค้าอาหารท้องถิ่นพื้นบ้านแบบชาวอิสานเหนือแท้ๆที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์แล้วยังมีที่เที่ยวน่าสนใจอีกด้วยดังนั้น การส่งเสริมให้เป็นตลาดริมทางที่มีมาตรฐานของกรมการค้าภายใน จึงช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดกับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ในจังหวัด

“รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศจากชุมชนท้องถิ่นฐานราก ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ ได้มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมยกระดับพัฒนาตลาดชุมชนเพิ่มขึ้น และทำให้เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนในจังหวัดนั้นๆด้วย โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เกิดกิจกรรมการค้าขายและการท่องเที่ยวควบคู่กันไป ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชน เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างโอกาสและช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าอื่นๆแก่ผู้ค้าของชุมชน และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ มาตรฐาน ราคาเป็นธรรม และสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย” นายฉัตรชัย กล่าว

สำหรับเป้าหมายตลาดริมทางที่กรมการค้าภายใน ได้คัดเลือกเพื่อส่งเสริม พัฒนา ยกระดับ มี 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดมอกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร ตลาดชุมชนพ่อตาหินช้าง จังหวัดชุมพร ตลาดผลไม้หนองชะอม จังหวัดปราจีนบุรีตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ จังหวัดหนองบัวลำภูเปิดซึ่งเป็นตลาดริมทางแห่งที่ 4 ที่กรมการค้าภายใน ดำเนินการ

มาหนองบัวลำภูครั้งใด อย่าลืมแวะมาเช็คอิน ช้อป แชะ และแชร์ กันที่  “ตลาดริมทางลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ”ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู” “จะแวะก่อนเที่ยว หรือจะเที่ยวแล้วแวะ...ก็ได้”
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ