เที่ยวนครสวรรค์ ต้องแวะวัดหนองโพ เรื่อง/ภาพ by. ลานลม

วันศุกร์ที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2562

เที่ยวนครสวรรค์ ต้องแวะวัดหนองโพ เรื่อง/ภาพ by. ลานลม


ที่วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ นอกจากจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจ เป็นสถานที่กราบไหว้พอพรเสริมสิริมงคลแล้ว ยังมีความสนุกจากแหล่งเรียนรู้อยู่ภายใน เป็นอีกเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับทุกคนในครอบครัว

หลายคนอาจจะรู้จักวัดแห่งนี้ในนามของ วัดหลวงพ่อเดิม เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านพระเครื่องและวัตถุมงคล แต่ในอีกด้านหนึ่ง หลวงพ่อเดิมคือพระที่มีความเมตตา เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ได้สร้างและพัฒนาวัด ทั้งที่นี่และวัดในพื้นที่อื่น

จุดแรกที่แนะนำให้เข้าชมคือ “อุโบสถวัดหนองโพ” สร้างครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2347 ต่อมาในปี พ.ศ 2458 หลวงพ่อเดิมได้รื้อถอนออก แล้วสร้างขึ้นใหม่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนในพื้นที่เดิม รอบๆ พระอุโบสถรายล้อมด้วยใบเสมาสกัดจากหินทราย พร้อมรูปปั้นสัตว์หน้าตาแปลกๆ

สิ่งที่ต้องไม่พลาด และเชื่อว่าเด็กๆ จะสนุกกับการเข้าวัดมากขึ้น คือ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม ที่สร้างจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อเผยแพร่ความเป็นมาของบ้านหนองโพ พร้อมประวัติที่น่าสนใจของหลวงพ่อเดิม ออกแบบได้อย่างสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่น่าเบื่อเลย

ในวัดหนองโพยังมีจุดที่น่าสนใจให้เข้าชมอีกหลายจุด เช่น มณฑป ที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อเดิม ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2482 ศาลามีดหมอยักษ์จักรนารายณ์ เป็นที่ประดิษฐานของมีดหมอยักษ์จักรนารายณ์ น้ำหนัก 2555 กิโลกรัม อณุสรณ์ถึงสุดยอดวัตถุมงคล คือ มีดหมอเทพศาสตราวุธของหลวงพ่อเดิม พระมหาธาตุเจดีย์นิวาสธรรมขันต์กิตติคุณัปกาสินี ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้า และพุทธสาวก ซึ่งด้านล่างคือส่วนของพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมนั่นเอง

เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชมทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม พร้อมเสริมขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิต ซึ่งการท่องเที่ยวนครสวรรค์ยังมีอีกหลายจุดที่น่าสนใจ แล้วเราจะนำเสนอในโอกาสต่อไป
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ