รวม 7 ข้อคิดดีๆ จากวาทะธรรมบนเวที “เรายกวัดมาไว้ที่เซ่เว่นฯ” ที่น่านำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นสิริมงคล รับปีหนู 2563

วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2563

รวม 7 ข้อคิดดีๆ จากวาทะธรรมบนเวที “เรายกวัดมาไว้ที่เซ่เว่นฯ” ที่น่านำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นสิริมงคล รับปีหนู 2563


ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 24 สำหรับ เวที เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯที่จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ซึ่งได้นิมนต์พระนักเทศน์ชื่อดังมาแสดงธรรมบรรยาย ตลอดจนคฤหัสถ์ที่มีชื่อเสียงมาร่วมแบ่งปันแนวคิดในการดำเนินชีวิต เป็นประจำทุกวันศุกร์ ที่อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม ชั้น 11 ตั้งแต่เวลา 12.00-13.30 น. ภายใต้แนวคิด และการยืนหยัดตามปณิธานองค์กร ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน

ซึ่ง “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่น” เป็นกิจกรรมที่เปิดให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 นี้ จึงได้รวบรวมเอาข้อคิดดีๆ ในปีที่ผ่านมาสำหรับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ส่งมอบเป็นของขวัญเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขที่กายสบายที่ใจตลอดปีและตลอดไป  และเป็น “มงคลปฏิบัติ” เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ให้เกิดความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดย ข้อคิดที่จากเวที “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ที่จะหยิบยกมาเป็น “มงคลปฏิบัติ”

ข้อที่ 1.ความไม่ประมาทเป็นหนทางสู่อมตะ โดย พระเทพปฏิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร “รักษาตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่ว จะหมองมัวหม่นไหม้ไปเมืองผี จงเริ่มทำแต่กรรมที่ดีๆ จะได้มีความสุขพ้นทุกข์ภัย” ซึ่งความไม่ประมาทเป็นทางไม่เสื่อม เป็นทางไม่ตาย และเป็นไปเพื่อจิตใจที่มีความว่าง  เพื่อจิตใจที่มีกำลังจะออกจากสิ่งที่ไม่ดี และสามารถจะดับไฟในใจได้ เพื่อหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เป็นนิสัยเคยชินได้ทั้งหมด คนที่มีความไม่ประมาทเป็นนิสัยจะสามารถแก้ปัญหาให้ชีวิตพ้นภัยได้ ซึ่งจะทำให้เข้าสู่ความเป็นอมตะแห่งชีวิตได้นั่นเอง

ข้อที่ 2.ทำบุญอย่างง่ายทำได้ที่ใจ จาก พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ “การทำบุญให้ได้บุญนั้น ไม่จำเป็นต้องทำบุญด้วยทรัพย์เท่านั้น การร่วมลงแรง หรือร่วมอนุโมทนายินดีในบุญที่ผู้อื่นกระทำก็ล้วนแต่ก่อให้เกิดกุศลต่อตัวเราทั้งสิ้น”ทำบุญที่ใจ คือ การทำใจให้มีความสุข ทำใจให้ผ่องใส ไม่ให้มัวหมอง ในสัปปุริสทาน 8 หมายถึงทานของสัตบุรุษ หรือการให้อย่างสัตบุรุษ ก็มีระบุไว้ชัดเจนว่า เมื่อให้แล้วทำจิตผ่องใส ให้แล้วเบิกบานใจ”

ข้อคิดที่ 3.สมบัติ 6 กอง ความจริงของชีวิต โดย  พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร“เราเกิดจากกองดิน หากินบนกองงาน สุขสำราญบนกองเงิน กำลังเดินไปกองฟอน ขึ้นไปนอนบนกองไฟ สุดท้ายเหลือแต่กองกระดูก” ซึ่งสมบัติ 6 กองทั้งหลายเหล่านี้ คือความจริงที่ก่อให้เป็นชีวิต เมื่อชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา สุข-ทุกข์ ก็เป็นเรื่องธรรมดา ความสุขที่เข้ามาอาจจะอยู่กับเราไม่นาน ดังนั้นความทุกข์ก็เช่นกัน

ข้อคิดที่ 4.วางให้เป็นก็เย็นใจ เหนื่อยก็พัก หนักก็วาง โดย พระมหาทวีป กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดแทนวันดีจิตเจริญสุข กรุงเทพมหานคร “นี่ก็ของกู โน่นก็ของกู ยึดมากเลยทุกข์มาก” การวางไม่เป็น ใจก็เป็นทุกข์ ยึดอะไรไว้ก็ทุกข์กับเรื่องนั้น กำมือไว้นานๆ แม้ในฝ่ามือไม่มีอะไรแต่นานไปก็เมื่อย เลื่อนเป็นความทุกข์ ถืออะไรไว้นานๆ ไม่ได้วาง แม้จะเบาแต่ถือนานเข้าก็หนัก ยึดนานๆ วางไม่เป็น ก็เย็นไม่ได้ ธรรมชาติของจิตใจก็เป็นอยู่อย่างนี้

ข้อคิดที่ 5.เพิ่มมูลค่าชีวิตด้วยการคิดแบ่งปัน โดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  การทำบุญก็เหมือนหลักเศรษฐศาสตร์ ตามกฎ 20/80 บุญส่วนที่เราทำ 80 ให้ผล 20 และส่วนที่เราทำ 20 ให้ผล 80 นั้นเกิดจากอานิสงส์ ชีวิตจะเปลี่ยนถ้าหวังประโยชน์สุขของคนอื่นเป็นที่ตั้ง เมื่อทุกคนมีเมตตาต่อกัน ต่างคิดจะให้ซึ่งกันและกัน ทุกคนก็จะมีความสุข ชีวิตจะมีคุณค่า โลกจะน่าอยู่ขึ้น เริ่มต้นที่ครอบครัว ที่ทำงาน

ข้อคิดที่ 6. อยากไม่หยุดก็ทุกข์ไม่จบไม่สิ้น โดย นายพิทยากร ลีลาภัทร  เจ้าของเพจ “ธนาคารความสุข” (Happiness Bank) คนเราต้องมี “ศรัทธา” กับ “ปัญญา” ให้เสมอกันเพราะ “ศรัทธา” จะช่วยให้ในวันที่เรายังหาคำตอบด้วยปัญญาไม่ได้ เรายังไม่ล้มเลิกในการทดลอง ถ้ายังมีศรัทธาอยู่จะทำให้เรายังคงปฏิบัติไปเรื่อยๆ แต่ถ้าศรัทธามากเกินก็จะกลายเป็นคนงมงายจนไม่สนเหตุผลอะไร และเมื่อเกิดเป็นปัญญา สามารถเข้าใจเหตุและผล เข้าใจทุกข์ ที่มาของทุกข์ และทางดับทุกข์ได้แล้ว ก็ไม่ต้องไปออกแรงเรียกร้องให้ใครปฏิบัติตาม เพราะเสียงเรียกที่เปล่งออกไปแล้วดัง และทรงพลังที่สุดไม่ใช่คำพูด แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เห็นจากการกระทำ

คนเราต้องมี “ศรัทธา” กับ “ปัญญา” ให้เสมอกันเพราะ “ศรัทธา” จะช่วยให้ในวันที่เรายังหาคำตอบด้วยปัญญาไม่ได้ เรายังไม่ล้มเลิกในการทดลอง ถ้ายังมีศรัทธาอยู่จะทำให้เรายังคงปฏิบัติไปเรื่อยๆ แต่ถ้าศรัทธามากเกินก็จะกลายเป็นคนงมงายจนไม่สนเหตุผลอะไร และเมื่อเกิดเป็นปัญญา สามารถเข้าใจเหตุและผล เข้าใจทุกข์ ที่มาของทุกข์ และทางดับทุกข์ได้แล้ว ก็ไม่ต้องไปออกแรงเรียกร้องให้ใครปฏิบัติตาม เพราะเสียงเรียกที่เปล่งออกไปแล้วดัง และทรงพลังที่สุดไม่ใช่คำพูด แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เห็นจากการกระทำ

ทั้ง 7 ข้อคิดดีๆ จากเวที เรายกวัดมาไว้ที่เซ่เว่นฯนับเป็น ธรรมง่ายๆ สำหรับการนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะมีผลลัพท์คือความสุข และความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า นับเป็นแนวคิดดีๆ รับกับปี 2563 ที่เป็นการเปิดกว้างในโอกาสเข้าถึงธรรมแบบง่ายๆ สำหรับทุกคน ตรงตามเจตนารมณ์ และปณิธานของผู้จัดอย่าง บมจ.ซีพี ออลล์ฯ กับการ ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ