“แพทย์” แนะ เคล็ดลับคุณแม่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันลูกน้อยรับมือไวรัสโควิด-19

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

“แพทย์” แนะ เคล็ดลับคุณแม่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันลูกน้อยรับมือไวรัสโควิด-19


แม้เด็กเล็กในช่วงวัย 1-3 ปีไม่ได้ถูกจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 แต่พวกเขาเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไม่ต่างจากคนวัยอื่น คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจะเป็นไกด์ไลน์นำทางสู่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายเด็กเล็กวัย 1-3 ปีในสถานการณ์วิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า โรคโควิด-19 จะติดต่อมาถึงเด็กเล็กได้หากมีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้อย่างไรก็ตามในเวลานี้ทุกเพศทุกวัยถือว่ามีความเสี่ยงได้ทั้งหมดและในกลุ่มเด็กมีอัตราร้อยละ 2 ของผู้ป่วยทั้งหมด เด็กส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการหรืออาการน้อยมากเมื่อได้รับเชื้อเพราะตามธรรมชาติของเด็กนั้นร่างกายจะถูกสร้างมาให้เผชิญกับเชื้อโรคทุกชนิดอยู่แล้วการตอบสนองกับเชื้อใหม่จึงดีกว่าผู้ใหญ่แต่คุณแม่ต้องไม่ประมาทและต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตนเองตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งไม่ประมาทในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้ลูกวัยเด็กเล็กด้วยคุณหมอให้คำแนะนำสำคัญ ได้แก่ ผู้ใหญ่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใกล้ชิดเด็กเล็ก,ต้องล้างมือบ่อยๆรวมทั้งล้างมือให้เด็กด้วยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่าสองปีไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย,ฝึกลูกให้ล้างมือถูกวิธีและไม่เอามือไปสัมผัสหน้า,ทำความสะอาดข้าวของ สถานที่ที่ลูกเล่นอยู่ในบ้านทุกวันให้ล้างก่อนแล้วจึงฆ่าเชื้อ,การรับวัคซีนถ้าลูกอายุต่ำกว่าหนึ่งขวบควรไปรับวัคซีนตามนัด แจ้งโรงพยาบาลก่อนเสมอ,ถ้าลูกอายุหนึ่งขวบขึ้นไปสามารถเลื่อนการรับวัคซีนได้ 3-6 เดือนเพราะวัคซีนในช่วงวัยนี้เป็นการฉีดวัคซีนกระตุ้น และ หากต้องการให้ลูกเล่นกลางแจ้ง ให้เลือกที่ ๆ คนน้อยที่สุด และไม่พาเด็กไปเล่นรวมกลุ่มด้วยกัน

ด้าน พญ.กิติมา ยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก (PNMA) กล่าวว่า เคล็ดลับการจัดเตรียมอาหารสำหรับเด็กเล็กวัย 1-3 ปี คือ เน้นอาหารครบคุณค่า 5 หมู่ในมื้อหลักวันละ 3 มื้อและให้ลูกกินนมวันละ 2-3 แก้ว  ถ้าเลือกเป็นนมเสริมสารอาหารสำหรับเด็กเล็กวัย 1-3 ปี เด็กก็จะได้รับสารอาหารในกลุ่มไมโครนิวเทรียนต์ คือวิตามินแร่ธาตุต่างๆ เพิ่ม ซึ่งเป็นสารอาหารจำเป็นที่เติมในนมเสริมสารอาหาร  นมประเภทนี้มีส่วนช่วยเติมเต็มโภชนาการจำเป็นในแต่ละวันที่เด็กจะได้รับให้มีความครบถ้วนสมดุลและพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนก็จะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง   

สำหรับสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็กซึ่งมีพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง คือการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสู่สาธารณชนเกี่ยวกับโภชนาการที่ดีและปลอดภัยอย่างเหมาะสมสำหรับอาหารเด็กเล็กแนะนำให้คุณแม่ได้ติดตามและรับทราบข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับนมเสริมสารอาหารสำหรับเด็กเล็กวัย 1-3 ปี (Young Child Formula : YCF) จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น เฟสบุ๊คเพจ 1-2-3 KidsPedia ซึ่งเป็น Community สำหรับคุณแม่ยุคใหม่ที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยเด็กเล็ก1-3 ปีสำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเลี้ยงลูก  

ปิดท้ายด้วย พญ.สุชาอร แสงนิพันธ์กูล กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับกลุ่มสารอาหารหลักที่ให้พลังงานช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสำหรับเด็กเล็กวัย 1-3 ปี ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมันโดยมีคำแนะนำว่าคุณแม่ควรเลือกสรรโปรตีนคุณภาพดีและเป็นแหล่งของสารอาหารธาตุเหล็กได้แก่ เนื้อสัตว์ เช่น หมูเนื้อแดง ปลา ไก่ ไข่ ตับ โดยทำเมนูให้ลูกกินสลับกันไปทุกวันเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตอาหารที่มีธาตุเหล็กช่วยป้องกันโรคโลหิตจางซึ่งมีผลต่อการนำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะเซลล์สมอง ธาตุเหล็กพบมากในเนื้อแดง เครื่องในจากสัตว์ ผักใบเขียวและอาหารทะเล เป็นต้น ที่สำคัญคือควรให้ลูกได้กินอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ร่างกายได้รับโภชนาการที่มีประโยชน์เพียงพอ    
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ