บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย เตรียมขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน140ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต. นับ1แบบไฟล์ลิ่ง

วันศุกร์ที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย  เตรียมขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน140ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต. นับ1แบบไฟล์ลิ่ง


บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ผู้นำการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต. นับ 1 แบบไฟล์ลิ่ง คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภายในปีนี้ ด้านผู้บริหารชูจุดเด่นความหลากหลายของคอนเทนต์ทั้งไทยและเทศที่อยู่ในกระแสความนิยม เพื่อจำหน่ายลิขสิทธิ์ผ่านช่องทางการเผยแพร่ในทุกแพลตฟอร์มทั้ง ทีวีระบบดิจิตอล ทีวีระบบเคเบิลและดาวเทียม โฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ระบบช่องสัญญาณทางอินเตอร์เน็ต พร้อมคว้าลิขสิทธิ์ผลิตและจำหน่ายรายการจาก CNBC เสริมความแข็งแกร่งช่วยต่อยอดสู่การขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในไทย

คุณชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ผู้นำการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล (Global Content Provider)ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟล์ลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น ซึ่งล่าสุด ก.ล.ต.ได้นับ 1 แบบไฟล์ลิ่งเป็นที่เรียบร้อย

ปัจจุบัน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN มีทุนจดทะเบียนจำนวน 270 ล้านบาท แบ่งเป็น 540 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 200 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนเกิน 140 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 25.93 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไป และเพื่อลงทุนหรือขยายธุรกิจของบริษัทย่อย ส่วนที่เหลือจะชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและ/หรือชำระคืนหนี้หุ้นกู้

คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN กล่าวว่า บริษัทฯ มี 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่ซื้อและนำเข้าจากทั้งในและต่างประเทศ และที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ โดยลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่ให้บริการเป็นลิขสิทธิ์คอนเทนต์สำเร็จรูป แล้วนำมาดำเนินการแปล พากย์ ตัดต่อ (Localization) เพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อทั้งสถานีโทรทัศน์ บริษัทผู้ประกอบธุรกิจโฮมเอนเตอร์เทนเม้นท์และบริษัทผู้ประกอบ VDO (Video On Demand) ในลักษณะผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (Business to Business- B2B) 2.ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ ดำเนินการภายใต้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จำกัด ผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม (JKN Drama) และเวลาจากสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ซื้อมาจากสถานี เพื่อให้บริการในรูปแบบหนังโฆษณาและสปอต โฆษณารูปแบบสกู๊ปและโฆษณารูปแบบรายการแนะนำสินค้า และ3.ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เช่น DVD Blu-ray Box Set ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ผลิตและจำหน่าย รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เสื้อโครงการต่างๆ เป็นต้น  

                ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจุดแข็งด้านลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่จำหน่ายหลายรายการเป็นสิทธิ์แบบ Output Deal จากเจ้าของสิทธิ์ ทำให้ในระหว่างได้รับสิทธิ์นั้น JKN มีสิทธิ์ในการเลือกคอนเทนต์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนเป็นบริษัทแรก และมีโอกาสขยายธุรกิจไปในประเทศใกล้เคียงจากสิทธิ์บางส่วน ที่ครอบคลุมการจำหน่ายคอนเทนต์ในประเทศใกล้เคียง เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น นอกจากนี้ คอนเทนต์ที่ JKN ถือลิขสิทธิ์ยังได้รับประโยชน์จากการวิวัฒนาการของช่องทางการสื่อใหม่ๆ เช่น สื่อออนไลน์ อีกทั้งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจากวีดีโอเทปเป็นแผ่นซีดีอีกด้วย ในที่สุดบริษัทฯ มีความหลากหลายในประเภทของคอนเทนต์เปรียบเสมือนศูนย์รวมเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของสื่อแต่ละช่องทาง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JKN กล่าวว่า ในปี 2559 บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิจาก National Broadcasting Company Universal (NBC) เพื่อซื้อและผลิตคอนเทนต์ภายใต้แบรนด์ Consumer News and Business Channel (CNBC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการเกี่ยวกับข่าวธุรกิจและการลงทุนที่มีชื่อเสียงของโลก โดยสัญญามีระยะเวลา 10 ปี (2560-2570) ทั้งนี้ สิทธิ์ที่ได้รับแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ในส่วนแรก ตั้งแต่ปี 2560-2570 บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการนำเสนอคอนเทนต์รายการภายใต้แบรนด์ CNBC ที่ผลิตและออกอากาศในต่างประเทศมาทำการตัดต่อ แปลและพากษ์เสียงภาษาไทยสำหรับจำหน่ายต่อผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์เพื่อออกอากาศในประเทศไทย โดยได้เริ่มจำหน่ายคอนเทนต์รายการภายใต้แบรนด์ CNBC ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสถานีโทรทัศน์แบบดิจิตอล เช่น ช่อง 3 และ Bright TV  ตั้งแต่ไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

ส่วนที่ 2 ในช่วงปี 2562-2570 บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิตรายการที่มีโครงสร้างรูปแบบรายการตามรายการของแบรนด์ CNBC โดยใช้พิธีกรและผู้ดำเนินรายการคนไทยในการผลิตรายการเกี่ยวกับข่าวธุรกิจและการลงทุนเพื่อออกอากาศในช่อง JKN CNBC ซึ่งดำเนินการโดบริษัทฯย่อย ได้แก่ บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด โดยในระหว่างการเตรียมดำเนินการดังกล่าว ทาง CNBC ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรมให้แก่ทีมงานเพื่อผลิตรายการให้ได้คุณภาพเท่าเทียมกับมาตรฐานสากลของ CNBC และบริษัทฯ จะลงทุนสร้างห้อง Master Control Room (MCR) ซึ่งเป็นห้องสำหรับการออกอากาศและลงทุนในอุปกรณ์ออกอากาศและผลิตรายการอีกด้วย

“เรามีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล และนำเข้าคอนเทนต์ชั้นนำจากต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ในไทยและกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงเป็นผู้ผลิตและถือครองลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป” คุณจักรพงษ์ กล่าว

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ