สต๊อคควอดแรนท์ เปิดตัวโมเดลการลงทุน SQ Wealth ตอบโจทย์นักลงทุน

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

สต๊อคควอดแรนท์  เปิดตัวโมเดลการลงทุน SQ Wealth ตอบโจทย์นักลงทุน


          สต๊อคควอดแรนท์ (ประเทศไทย) บริษัทฟินเทคผู้พัฒนากลยุทธ์ การลงทุน เปิดตัวโมเดลการลงทุน SQ Wealth เริ่มลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET100 ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยปีนี้ ในเชิงบวก มุ่งเน้นหาหุ้นเติบโต (Growth Stock) ที่มีอัตรากำไรสุทธิเติ บโตโดดเด่น มีความสามารถในการแข่งขันทางธุ รกิจสูงหรือเป็นผู้นำในอุ ตสาหกรรม และมีแนวโน้มเชิงเทคนิคที่เป็ นขาขึ้น จากการทำ Backtest ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2559 โดยใช้โมเดลของ SQ Wealth สามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ย 20% ต่อปี หวังตอบโจทย์นักลงทุนระยะยาวที่ ต้องการผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก

          โดยบริษัทฯได้ร่วมมือกับ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจจั ดตั้งกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ที่ใช้โมเดลการลงทุนของ SQ Wealth ในการตัดสินใจซื้อขายหุ้น จึงเป็นกองทุนส่วนบุคคลที่ได้ถู กต้องตามกฎของสำนักงานก.ล.ต.

          สำหรับผู้สนใจลงทุนกับกองทุนส่ วนบุคคลดังกล่าว สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Stock Quadrant หรือเบอร์โทรศัพท์ 082-580-5734
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ