นักลงทุนยุคดิจิทัล ถ้าอยากมั่งคั่งต้องเกาะกระแสการเปลี่ยนแปลงให้ ทัน!!

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

นักลงทุนยุคดิจิทัล ถ้าอยากมั่งคั่งต้องเกาะกระแสการเปลี่ยนแปลงให้ ทัน!!


พฤติกรรมคนเปลี่ยน เศรษฐกิจเปลี่ยน โลกเปลี่ยน นักลงทุนก็ต้องเปลี่ยน…. “เปิดมุมมองและโอกาสการลงทุ นในยุคดิจิทัล” หัวข้อปฐกถาพิเศษจากผู้เชี่ยวชา ญด้านการลงทุน ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ในงาน “เปิดหลักสูตรอบรมการลงทุน อัลตร้า เวลท์ กรุ๊ป (Ultra Wealth Group) รุ่นที่ 4”  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ได้แชร์เทคนิค ปูพื้นฐานการลงทุนในยุคดิจิทั ลว่า “การลงทุนในยุคนี้เปลี่ยนจากเดิ มไปมาก ความมั่งคั่งจากการลงทุนก็เปลี่ ยนไปตามกาลเวลาเช่นกัน ผู้ที่เกาะกระแสได้ทัน คือ     ผู้ที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุ น  จะเห็นได้ว่า กลุ่มบริษัทชั้นนำของโลก 100 ปีก่อนจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับน้ำ มันและเหล็กกล้า  50 ปีก่อนเป็นบริษัทเกี่ยวกับฮาร์ด แวร์ (Hard Ware) และซอฟต์แวร์ (Soft Ware) ล่าสุดปีที่แล้ว ปี 2017 เปลี่ยนมาเป็นบริษัทที่เกี่ยวกั บเทคโนโลยี (Technology)  เมื่อเราอยู่ในโลกยุคดิจิทัล    เราต้องคิดแบบดิจิทัล มองหาอะไรที่สามารถเปลี่ยนการทำ ธุรกิจจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ สิ่งนั่นถึงน่าสนใจ  ธุรกิจจะสำเร็จหรือไม่ ดูได้จากความสามารถในการกินมาร์ เก็ต แชร์ (Market Share) ของธุรกิจอื่นได้หรือไม่

4 กรุ๊ป (Group) 12 เทรนด์ (Trend) แนวโน้มการลงทุนที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มพลังงาน (Energy) เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน (Energy Storage) กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดใน ตอนนี้ เช่น แบตเตอรี่, พลังงานทดแทน (Renewable Energy) และการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สด้วย เทคโนโลยีใหม่ๆ (Advanced Oil & Gas Exploration & Recovery)  กลุ่มการดูแลสุขภาพ (Health Care)  เทคโนโลยีที่ช่วยวิเคราะห์ พยากรณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิ กฤต (Predictive Critical Care) และเทคโนโลยีด้านการรักษา (Robotics Assistant)  กลุ่มอัตโนมัติ (Automation)  เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง (Advanced Robotics) เช่น ข้อต่อของหุ่นยนต์หมุนได้รอบตัว 360 องศา หรือตัวรับสัญญาณสำหรับรถยนต์ ไร้คนขับ ระบบการประมวลผลที่มี AI  (Intelligence Processing Unit : IPU) และรถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicles)  สุดท้าย กลุ่มอื่นๆ (Others) ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งประเทศไทยยังไม่ค่อยตื่นตัว กัน แต่เรื่องนี้   เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) การศึกษาสิ่งมีชีวิต (Genomics) และ IoT (Internet of Things)

เมื่อเรารู้แนวโน้มของธุรกิจในอ นาคตแล้ว เราก็ต้องมีเครื่องมือ ซึ่งก็คือ กุญแจ 6 ดอก ไขสู่ความสำเร็จของนักลงทุน  ฝันให้ใหญ่ (Dream Big) ฝันให้ไกล, ทำจริง มีทิศทาง (Determination), รู้เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของตัวเอง (Know Your Risk Appetite) กระจายความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัย แต่การกระจุกความเสี่ยงแบบเข้าใ จถึงการเปลี่ยนแปลง อันนี้น่าเสี่ยง เพื่อกำไรที่เป็นกอบเป็นกำ, โอกาสมักไม่มีเป็นครั้งที่ 2 (Opportunity Never Knocks Twice) เมื่อโอกาสมา คิดให้ดีก่อนปล่อยผ่าน, สภาพคล่องของเงินสด (Cash Flows is Key) ถ้าหมุนเงินไม่ทัน เกมส์ก็จบได้เหมือนกัน  กุญแจดอกสุดท้าย หาได้ใช้เป็น (Enjoy Your Wealth) หาได้ แต่ใช้ไม่เป็น เงินก็หมด ถ้าหาได้และใช้เป็น เงินยิ่งงอกเงย แบบนี้ซิถึงเรียกว่า เป็นนักลงทุนที่    มั่งคั่งอย่างยั่งยืน”พฤติกรรมคนเปลี่ยน เศรษฐกิจเปลี่ยน โลกเปลี่ยน นักลงทุนก็ต้องเปลี่ยน…. “เปิดมุมมองและโอกาสการลงทุ นในยุคดิจิทัล” หัวข้อปฐกถาพิเศษจากผู้เชี่ยวชา ญด้านการลงทุน ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ในงาน “เปิดหลักสูตรอบรมการลงทุน อัลตร้า เวลท์ กรุ๊ป (Ultra Wealth Group) รุ่นที่ 4”  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ได้แชร์เทคนิค ปูพื้นฐานการลงทุนในยุคดิจิทั ลว่า “การลงทุนในยุคนี้เปลี่ยนจากเดิ มไปมาก ความมั่งคั่งจากการลงทุนก็เปลี่ ยนไปตามกาลเวลาเช่นกัน ผู้ที่เกาะกระแสได้ทัน คือ     ผู้ที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุ น  จะเห็นได้ว่า กลุ่มบริษัทชั้นนำของโลก 100 ปีก่อนจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับน้ำ มันและเหล็กกล้า  50 ปีก่อนเป็นบริษัทเกี่ยวกับฮาร์ด แวร์ (Hard Ware) และซอฟต์แวร์ (Soft Ware) ล่าสุดปีที่แล้ว ปี 2017 เปลี่ยนมาเป็นบริษัทที่เกี่ยวกั บเทคโนโลยี (Technology)  เมื่อเราอยู่ในโลกยุคดิจิทัล    เราต้องคิดแบบดิจิทัล มองหาอะไรที่สามารถเปลี่ยนการทำ ธุรกิจจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ สิ่งนั่นถึงน่าสนใจ  ธุรกิจจะสำเร็จหรือไม่ ดูได้จากความสามารถในการกินมาร์ เก็ต แชร์ (Market Share) ของธุรกิจอื่นได้หรือไม่

4 กรุ๊ป (Group) 12 เทรนด์ (Trend) แนวโน้มการลงทุนที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มพลังงาน (Energy) เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน (Energy Storage) กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดใน ตอนนี้ เช่น แบตเตอรี่, พลังงานทดแทน (Renewable Energy) และการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สด้วย เทคโนโลยีใหม่ๆ (Advanced Oil & Gas Exploration & Recovery)  กลุ่มการดูแลสุขภาพ (Health Care)  เทคโนโลยีที่ช่วยวิเคราะห์ พยากรณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิ กฤต (Predictive Critical Care) และเทคโนโลยีด้านการรักษา (Robotics Assistant)  กลุ่มอัตโนมัติ (Automation)  เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง (Advanced Robotics) เช่น ข้อต่อของหุ่นยนต์หมุนได้รอบตัว 360 องศา หรือตัวรับสัญญาณสำหรับรถยนต์ ไร้คนขับ ระบบการประมวลผลที่มี AI  (Intelligence Processing Unit : IPU) และรถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicles)  สุดท้าย กลุ่มอื่นๆ (Others) ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งประเทศไทยยังไม่ค่อยตื่นตัว กัน แต่เรื่องนี้   เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) การศึกษาสิ่งมีชีวิต (Genomics) และ IoT (Internet of Things)

เมื่อเรารู้แนวโน้มของธุรกิจในอ นาคตแล้ว เราก็ต้องมีเครื่องมือ ซึ่งก็คือ กุญแจ 6 ดอก ไขสู่ความสำเร็จของนักลงทุน  ฝันให้ใหญ่ (Dream Big) ฝันให้ไกล, ทำจริง มีทิศทาง (Determination), รู้เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของตัวเอง (Know Your Risk Appetite) กระจายความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัย แต่การกระจุกความเสี่ยงแบบเข้าใ จถึงการเปลี่ยนแปลง อันนี้น่าเสี่ยง เพื่อกำไรที่เป็นกอบเป็นกำ, โอกาสมักไม่มีเป็นครั้งที่ 2 (Opportunity Never Knocks Twice) เมื่อโอกาสมา คิดให้ดีก่อนปล่อยผ่าน, สภาพคล่องของเงินสด (Cash Flows is Key) ถ้าหมุนเงินไม่ทัน เกมส์ก็จบได้เหมือนกัน  กุญแจดอกสุดท้าย หาได้ใช้เป็น (Enjoy Your Wealth) หาได้ แต่ใช้ไม่เป็น เงินก็หมด ถ้าหาได้และใช้เป็น เงินยิ่งงอกเงย แบบนี้ซิถึงเรียกว่า เป็นนักลงทุนที่    มั่งคั่งอย่างยั่งยืน”

พฤติกรรมคนเปลี่ยน เศรษฐกิจเปลี่ยน โลกเปลี่ยน นักลงทุนก็ต้องเปลี่ยน…. “เปิดมุมมองและโอกาสการลงทุ นในยุคดิจิทัล” หัวข้อปฐกถาพิเศษจากผู้เชี่ยวชา ญด้านการลงทุน ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ในงาน “เปิดหลักสูตรอบรมการลงทุน อัลตร้า เวลท์ กรุ๊ป (Ultra Wealth Group) รุ่นที่ 4”  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ได้แชร์เทคนิค ปูพื้นฐานการลงทุนในยุคดิจิทั ลว่า “การลงทุนในยุคนี้เปลี่ยนจากเดิ มไปมาก ความมั่งคั่งจากการลงทุนก็เปลี่ ยนไปตามกาลเวลาเช่นกัน ผู้ที่เกาะกระแสได้ทัน คือ     ผู้ที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุ น  จะเห็นได้ว่า กลุ่มบริษัทชั้นนำของโลก 100 ปีก่อนจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับน้ำ มันและเหล็กกล้า  50 ปีก่อนเป็นบริษัทเกี่ยวกับฮาร์ด แวร์ (Hard Ware) และซอฟต์แวร์ (Soft Ware) ล่าสุดปีที่แล้ว ปี 2017 เปลี่ยนมาเป็นบริษัทที่เกี่ยวกั บเทคโนโลยี (Technology)  เมื่อเราอยู่ในโลกยุคดิจิทัล    เราต้องคิดแบบดิจิทัล มองหาอะไรที่สามารถเปลี่ยนการทำ ธุรกิจจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ สิ่งนั่นถึงน่าสนใจ  ธุรกิจจะสำเร็จหรือไม่ ดูได้จากความสามารถในการกินมาร์ เก็ต แชร์ (Market Share) ของธุรกิจอื่นได้หรือไม่

4 กรุ๊ป (Group) 12 เทรนด์ (Trend) แนวโน้มการลงทุนที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มพลังงาน (Energy) เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน (Energy Storage) กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดใน ตอนนี้ เช่น แบตเตอรี่, พลังงานทดแทน (Renewable Energy) และการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สด้วย เทคโนโลยีใหม่ๆ (Advanced Oil & Gas Exploration & Recovery)  กลุ่มการดูแลสุขภาพ (Health Care)  เทคโนโลยีที่ช่วยวิเคราะห์ พยากรณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิ กฤต (Predictive Critical Care) และเทคโนโลยีด้านการรักษา (Robotics Assistant)  กลุ่มอัตโนมัติ (Automation)  เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง (Advanced Robotics) เช่น ข้อต่อของหุ่นยนต์หมุนได้รอบตัว 360 องศา หรือตัวรับสัญญาณสำหรับรถยนต์ ไร้คนขับ ระบบการประมวลผลที่มี AI  (Intelligence Processing Unit : IPU) และรถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicles)  สุดท้าย กลุ่มอื่นๆ (Others) ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งประเทศไทยยังไม่ค่อยตื่นตัว กัน แต่เรื่องนี้   เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) การศึกษาสิ่งมีชีวิต (Genomics) และ IoT (Internet of Things)

เมื่อเรารู้แนวโน้มของธุรกิจในอ นาคตแล้ว เราก็ต้องมีเครื่องมือ ซึ่งก็คือ กุญแจ 6 ดอก ไขสู่ความสำเร็จของนักลงทุน  ฝันให้ใหญ่ (Dream Big) ฝันให้ไกล, ทำจริง มีทิศทาง (Determination), รู้เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของตัวเอง (Know Your Risk Appetite) กระจายความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัย แต่การกระจุกความเสี่ยงแบบเข้าใ จถึงการเปลี่ยนแปลง อันนี้น่าเสี่ยง เพื่อกำไรที่เป็นกอบเป็นกำ, โอกาสมักไม่มีเป็นครั้งที่ 2 (Opportunity Never Knocks Twice) เมื่อโอกาสมา คิดให้ดีก่อนปล่อยผ่าน, สภาพคล่องของเงินสด (Cash Flows is Key) ถ้าหมุนเงินไม่ทัน เกมส์ก็จบได้เหมือนกัน  กุญแจดอกสุดท้าย หาได้ใช้เป็น (Enjoy Your Wealth) หาได้ แต่ใช้ไม่เป็น เงินก็หมด ถ้าหาได้และใช้เป็น เงินยิ่งงอกเงย แบบนี้ซิถึงเรียกว่า เป็นนักลงทุนที่    มั่งคั่งอย่างยั่งยืน”
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ