เมอร์ค ฉลอง 350 ปี ประกาศเดินหน้านำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อนาคต

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เมอร์ค ฉลอง 350 ปี ประกาศเดินหน้านำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อนาคต


เมอร์ค บริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี จัดฉลองครบรอบ 350 ปีทั่วโลก พร้อมประกาศเดินหน้านำวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อนาคต ภายใต้ธีมหลัก “Always Curious”

นายคริส ซิสเนรอส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอร์ค จำกัด (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า “ปี 2561 เป็นปีที่เมอร์คมีอายุครบรอบ 350 ปี นับเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากที่ “เมอร์ค” กลายเป็นบริษัทวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสัญชาติเยอรมันที่ เก่าแก่ที่สุดในโลก จากการวางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์ ของนายเฟรดริก จาคอบ เมอร์ค มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2211 และได้พัฒนาผลงานด้านการวิจั ยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุ ษยชาติมากมายจากรุ่นสู่รุ่ นมาจนถึงปัจจุบันนี้ เมอร์คมีสำนักงานตั้งอยู่ใน 66 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งสาขาในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักเกี่ยวกั บยาและสุขภาพ วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งมีชีวิต และวัสดุและเทคโนโลยีเพื่อประสิ ทธิภาพ โดยเมอร์คมียอดขายเติ บโตในไตรมาสแรกของปี 2561 จำนวน 3.7 พันล้านยูโร โดยกลุ่มธุรกิจด้านยาและสุขภาพ และวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งมีชีวิต มีอัตราเติบโตขึ้น 3.5% ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย จึงนับได้ว่า เป็นบริษัทด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีเรื่ องราวความสำเร็จที่น่าทึ่ง และยังเป็นการเติบโตที่มั่นคง แข็งแกร่ง มาอย่างยาวนานอีกด้วย”

สำหรับประเทศไทย เมอร์ค ได้เข้ามาร่วมลงทุ นในไทยยาวนานถึง 27 ปี ในฐานะกิจการร่วมการค้าระหว่ างบริษัท เมอร์ค เคจีเอเอ และบริษัท บี กริม (ประเทศไทย) จำกัด โดยดำเนินธุรกิจแบบ B2B ดังเช่นเมอร์คทั่วโลก โดยธุรกิจหลักของประเทศไทยที่มี อัตราเติบโตสูง ได้แก่ กลุ่มยาและสุขภาพ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้ างขวางสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านชี วเวชภัณฑ์สำหรับการแพทย์ที่ ครอบคลุมการรักษาตั้งแต่โรคที่ มาจากความผิดปกติของระบบประสาท เนื้องอกหรือมะเร็ง ภาวะมีบุตรยาก โรคหัวใจและหลอดเลือด และยาทั่วไปที่จ่ายโดยแพทย์เท่ านั้น รวมไปถึงกลุ่มเวชภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ยาของเมอร์คได้จากร้านขายยาที่ มีเภสัชกรเป็นผู้ให้การแนะนำ เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจที่ได้รับการตอบรั บดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งมีชี วิต ซึ่งเมอร์คมีความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ ครอบคลุมทั้งวงการแพทย์ อาหารและยา วิทยาศาสตร์ และวิจัยพัฒนา ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ในการร่วมฉลองครบรอบ 350 ปีของเมอร์คนั้น “เมอร์ค ประเทศไทย” ได้ร่วมดำเนินงาน และเข้าร่วมกิจกรรมตาม proof print ของเมอร์คภายใต้ธีมเดียวกันทั่ วโลก "Always Curious” ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมที่มุ่ งเน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อก้าวเข้าสู่ อนาคตดิจิทัลต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดงาน “Curious2018 – Future Insight” ที่เมืองดาร์มสตัดท์ ประเทศเยอรมนี ที่รวบรวมนักวิทยาศาสตร์ระดั บโลกกว่า 35 คน มาร่วมอภิปรายเกี่ยวกั บอนาคตของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการจัดกิจกรรม “Technology Days” ในงานฉลอง 350 ปีในโซนเอเชีย ที่ประเทศจีน เพื่อยกระดับโครงการนวั ตกรรมและการวิจัยของเมอร์ค รวมถึงการประกาศจับมือกับอาลี บาบา เฮลท์ (Alibaba Health) เพื่อให้ผู้ป่วยชาวจี นและครอบครัวได้เข้าถึงบริการด้ านสุขภาพได้ง่ายขึ้นผ่านการใช้ แอพพลิเคชั่นออนไลน์ เป็นต้น

“ผมมองว่า เมอร์คมีความตั้งใจหลายอย่างที่ จะมอบให้กับโลกนี้ด้วย Proof Point ที่ทำให้เรามายืนได้ในจุดนี้ เรามีการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุ รกิจให้โฟกัสในธุรกิจยาที่สั่ งโดยแพทย์มากขึ้น รวมถึงการจัดโครงการ 350 Good Deeds ที่รวบรวมกิจกรรม CSR จากเมอร์คทั่วโลกให้ครบ 350 โครงการตลอดทั้งปีนี้ ตลอดจนการรีแบรนด์ดิ้งเมอร์คทั่ วโลกให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย สนุกสนาน และมีชีวิตชีวา มาตั้งแต่ปลายปี 2558 ซึ่งทำให้วิทยาศาสตร์ไม่ใช่สิ่ งที่เข้าถึงยาก และน่าเบื่ออีกต่อไป แต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สนุกและน่ าเรียนรู้ ท้าทายความสงสัยใคร่รู้ ที่ทำให้เมอร์ค ช่วยพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์มาได้ ยาวนานถึง 350 ปี และความอยากรู้อยากเห็นนี้เองที่ เป็นแรงผลักดันและกระตุ้นให้ องค์กร และบุคลากรของเมอร์คได้ใช้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของเราเพื่อช่วยพั ฒนาให้เกิดความก้าวหน้า และอำนวยความสะดวกให้สั งคมโลกในด้านต่างๆ ได้ต่อไปในอนาคต" นายคริส กล่าวทิ้งท้าย
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ