“เอ็นไอเอ” เปิดงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 โชว์สุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทยสู่ระดับโลก

วันอังคารที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2561

“เอ็นไอเอ” เปิดงาน  INNOVATION THAILAND EXPO 2018 โชว์สุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทยสู่ระดับโลก


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” กับครั้งแรกของประเทศจัดงานในรูปแบบเทศกาลนวัตกรรม (Innovation Festival) เน้นยกระดับการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม มุ่งสร้างให้เกิดการรับรู้และให้เกิดการยอมรับในระดับสากล ถึงศักยภาพของประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว ตั้งเป้าผลักดันดัชนีนวัตกรรมขยับก้าวกระโดดต่อเนื่อง พร้อมเปิดเวทีประกาศผลรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2561

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า  ประเทศไทย 4.0คือการขับปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” โดยต้องส่งเสริมภาคการผลิตให้ไปสู่การพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม ต้องขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับภาคบริการไปสู่งานบริการคุณค่าสูงที่อยู่บนฐานของความรู้และความเชี่ยวชาญ“นวัตกรรม” จึงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน ซึ่งต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน คือ ยกระดับนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคประชาสังคมและเครือข่ายทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญเพื่อตอบโจทย์การปฏิรูปไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” คือการผลักดันประเทศไทยให้ไปสู่การเป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation)” หรือประเทศที่พร้อมเติบโตควบคู่กับความเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้ โดยต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งจากพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่นำไปสู่โอกาสการพัฒนานวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องมือและกลไกสนับสนุน รวมถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของนวัตกรรม ที่นำไปสู่การเพิ่มจำนวนนวัตกรรมและผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบ และการส่งเสริมให้เกิดพลวัตการเติบโต เพื่อยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมทั้งในระดับบุคคล องค์กรและประเทศ ให้พร้อมเติบโตไปอย่างเข้มแข็ง และพร้อมสำหรับการสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวต่อว่า “งาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” ภายใต้แนวคิดปีนี้มาในรูปแบบใหม่ที่เรียก “เทศกาลนวัตกรรม” ที่จะมาพร้อมกับกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานแบบเฟสติวัล ตลอดการเข้าชมงาน FAIR : งานแสดงนวัตกรรม...ที่ยิ่งใหญ่สุดครั้งเดียวในรอบปี FIN : เปิดธุรกิจนวัตกรรมกับบริการของภาครัฐ...โอกาสใหม่ในอนาคต และ FUN : สนุกสนานกับประสบการณ์หลากหลายนวัตกรรม...ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคสถาบันการศึกษา ตั้งแต่การให้ทุนวิจัยการพัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัยการใช้ประโยชน์งานวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกันผนึกกำลังนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ เพื่อสร้างความชัดเจนของประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว”

งานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของประเทศเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ตั้งแต่กลุ่มเยาวชน สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป จากการเข้ามารับบริการต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ ศึกษาแนวทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ศึกษาแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ