“พนัส วัฒนชัย” CEO ค่าย PANUS
รับโล่ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018”

วันพุธที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“พนัส วัฒนชัย” CEO ค่าย PANUS  <br> รับโล่ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018”


เมื่อเร็วๆนี้ นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริการ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด (Panus) ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018” โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ในฐานะ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจยานยนต์” จาก ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ (องคมนตรี) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

พิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018” (Quality Person of the Year 2018) นี้ จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงานและอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

สำหรับประวัติโดยสังเขป นายพนัส วัฒนชัย นายใหญ่แห่งค่าย Panus ยักษ์ใหญ่ในแวดวงผู้ผลิตกระบะรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์เมืองไทย ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018” ดังกล่าว จัดได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ถูกยกย่องขึ้นทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Frame)บุคคลผู้ประสบความสำเร็จทั้งในแง่มุมชีวิตส่วนตัว การงาน และอุทิศตนเพื่อสังคม

ประวัติด้านการศึกษาและการทำงาน

นายพนัส วัฒนชัย มีดีกรีปริญญาตรีถึง 2 ใบด้วยกัน ทั้งด้านการตลาด และบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ จาก Loyola Marymount College,California,USA. จากนั้นกลับมาทำงานช่วยกิจการครอบครัวโดยเริ่มจากตำแหน่งผู้จัดการส่วนการตลาด บจก.พนัส แอสเซมบลีย์ (2543-2545) และขยับขึ้นเป็นกรรมการบริหารในปี 2546 และขึ้นแท่นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกุมบังเหียนอาณาจักรธุรกิจภายใต้ชายคา Panus จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการบริหาร บจก.พีทรีโฮลดิ้ง บจก.วิงเซริฟ บจก.โลจิเซนท์ และบจก.เครส เคอนัล อีกทั้งยังนั่งแท่นเป็นประธานบอร์ดบริหารและกรรมการบริหาร บริษัท Petro Indutirial ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย,ดูไบและแอฟฟริกาใต้

นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

CEO แห่งค่าย Panus ขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวนโยบายการรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และการให้บริการแบบครบวงจรทั้งก่อนและหลังการจำหน่าย การรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน คุณภาพ และการบริการที่ดี ยึดถือเป็นแนวนโนบายสำคัญ เพราะ Panus เป็นผู้ผลิตที่มี “จิตสำนึกในการบริการ” ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก เป็นแรงส่งให้เกิดความมั่งคงและยั่งยืนของบริษัทและพนักงานทุกคน

ขณะที่นโยบายด้านกระบวนการผลิต-การบริหารภายในองค์กรมุ่งเน้นให้เป็นระบบดิจิทัจสอดคล้องกับ Disruptive Technology โดยได้พัฒนาโรงงานใหม่และใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการประกอบ การสร้างระบบ Panus Operation and Resouce Planing System(POPPS) แทนระบบ ERP เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างราบรื่นสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน และเดินหน้าเสริมสร้างประสิทธิภาพในทุกมิติ

นอกจากนี้ Panus ยังได้ส่งเสริมและบริหารงานอย่างมีความสุขและมีมิตรภาพทีดีต่อกัน ทั้งภายในและนอกองค์กร ตลอดถึงลูกค้า คู่ค้า และสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

ให้โอกาส-สร้างบุคลากรทรงคุณค่า คือความภูมิใจสูงสุด

ในแง่มุมความสำเร็จในชีวิตการทำงานนั้น ภายใต้โลโก้ Panus ของทุกผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตป้อนเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าภาคขนส่งและโลจิสติกส์ทุกชนิด อุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดินของสนามบิน รวมถึงรถเพื่อกิจการพิเศษทางการทหาร ก็ล้วนแล้วเป็นเครื่องหมายการค้าการันตีได้ถึงคุณภาพและมาตรฐานที่ตลาดให้การยอมรับมาอย่างยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ พร้อมกับทะยานขึ้นเป็นแบรนด์มหานิยมของตลาดที่มียอดขายดีที่สุดแล้วในเวลานี้

ในฐานะนายใหญ่ผู้กุมบังเหียนอาณาจักรธุรกิจ Panus รวมถึงบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ สิ่งที่ทำให้ CEO ท่านนี้ภาคภูมิใจสูงสุด ก็คือการได้ให้โอกาสบุคลากรทุกด้านได้มีส่วนร่วมในการสร้างทุกผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ภาคขนส่งและโลจิสติกส์จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

ดังนั้น การรักษาบุคลากรให้มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ การได้ให้โอกาสทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดดังอุดมการณ์ที่เขาได้มอบให้กับพนักงานได้ทำงานอย่างมีความสุข สามัคคีและมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณกุศล

Panus ให้ความสำคัญกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม่ส่วนรวมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำเหล็กที่เหลือจากผลิตไปสร้างเป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามของเด็กๆ โดยได้นำไปส่งมอบให้กับโรงเรียนต่างๆในถิ่นธุรกันดารทั่วประเทศจำนวนไม่ต่ำกว่า 150 แห่ง

แม้กระทั่งเมื่อประเทศชาติเกิดอุทกภัย Panus ได้นำรถบริษัทออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมถึงช่วยบริจาคอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยต่างๆ ตลอดถึงการได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อร่วมสนับสนุนกับศาสนสถานต่างๆ การมอบทุนการศึกษาให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 25 ปีแล้ว

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การนายใหญ่ อย่าง “พนัส วัฒนชัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริการ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด (Panus) ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018” (Quality Person of the Year 2018) ครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและภาคภูมิใจของชาว Panus อย่างแท้จริง...

 

 

 

               
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ