“ปอเทือง” พลิกผืนดินยโสธร สู่เกษตรอินทรีย์คำเขื่อนแก้ว

วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“ปอเทือง” พลิกผืนดินยโสธร สู่เกษตรอินทรีย์คำเขื่อนแก้ว


เมื่อเร็วนี้ กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ได้ฤกษ์ดีหว่านปอเทืองเพื่อบำรุงดิน ก่อนปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ที่ “ทุ่งปอเทือง สู่ขวัญ สู่ชัย ไท ยโส” ในงานผ้าป่าสามัคคี ทำนุบำรุงพุทธศาสนา สู่ขวัญ สู่ชัย ไทยโสธร รวมพลังชาวเมืองเกษตรอินทรีย์ กว่า 3,000 คน โดยมีผู้นำท้องถิ่นและนักธุรกิจในพื้นที่ให้การสนับสนุนจนงานสำเร็จเกินคาด

นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกอบต.ลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มปลูกฮัก กล่าวว่า จังหวัดยโสธรได้รับการยกระดับให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของประเทศไทย ซึ่งได้มีการพัฒนาพื้นที่การเกษตรจากการเกษตรแบบดั้งเดิมที่มีการใช้สารเคมีต่างๆในแปลงเกษตร และเริ่มปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกมาเป็นระดับเกษตรปลอดภัย จนถึงเกษตรอินทรีย์เต็มตัวเมื่อหลายปีที่ผ่านมา

อำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของทางจังหวัดและได้พัฒนาปรับเปลี่ยนจนได้มาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากหลายองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ หนึ่งในผลงานที่โดดเด่นคือแตงโมอินทรีย์ ที่ดำเนินในนามของกลุ่มปลูกฮัก ซึ่งมีศูนย์กลางของกลุ่มอยู่ที่ ตำบลลุมพุก และขยายเครือข่ายออกไปหลายตำบลและหลายอำเภอในจังหวัดยโสธร

นอกจากปลูกแตงโมอินทรีย์แล้วยังได้ขยายเครือข่ายออกไปเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชผักสวนครัว และนาอินทรีย์กันอีกหลายกลุ่มย่อย และในโอกาสที่กลุ่มปลูกฮัก ได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับประเทศ ถึง 3 รางวัล จึงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนสมาชิกและพี่น้องเกษตรกร ได้มาจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของเมืองเกษตรอินทรีย์ ที่มีการปรับปรุงดินกินก่อนการเพาะปลูกทุกครั้ง ทุกฤดูกาล โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ ที่เป็นชาวจังหวัดยโสธร พร้อมทั้งนักการเมืองท้องถิ่นที่มีหัวใจพัฒนามาช่วยอีกแรง

“การจัดงานในครั้งนี้เราได้แสดงออกถึง การสำนึกรักบ้านเกิด แสดงความรักความสามัคคีของชาวอำเภอคำเขื่อนแก้วและอำเภอใกล้เคียง พื้นที่การหว่านปอเทืองในครั้งนี้ประมาณ 10 ไร่ โดยจะใช้เป็นแปลงสาธิตในการปลูกพืชปรับปรุงดิน และจะเป็นจุดเช็คอิน ถ่ายภาพของผู้คนที่ผ่านไป-มา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปในตัวก่อนที่จะใช้เป็นพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ต่อเนื่องกันไป นอกจากนี้พื้นที่ด้านหน้าแปลงปอเทืองจะพัฒนาเป็นตลาดชุมชน เป็นศูนย์จำหน่ายผลผลิตของสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าชุมชนของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้วและอำเภอใกล้เคียง โดยมีผู้นำท้องถิ่น คุณชื่น วงษ์เพ็ญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นคนอำเภอคำเขื่อนแก้วและเป็นที่ปรึกษากลุ่มปลูกฮัก ประสานงานกับนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของสถานที่ ขอใช้พื้นที่ให้เป็นตลาดชุมชน เพื่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อจำหน่ายผลผลิตและสินค้าชุมชนต่อไป” นายกอบต.ลุมพุก กล่าว

นายชื่น วงษ์เพ็ญ ในฐานะตัวแทนชาวบ้านในท้องถิ่นและเป็นผู้ประสานงานกับนักธุรกิจในท้องถิ่นและขอใช้สถานที่จัดงานในครั้งนี้  กล่าวว่า ความสำเร็จของงานนี้ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชน เกษตรกรทุกท่านที่มาร่วมงานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อทุกคนเพื่อเมืองเกษตรอินทรีย์ของคนยโสธร ของประเทศไทย ความสำเร็จของวันนี้คือความสำเร็จของพี่น้องเกษตรกรทุกคน

แต่เบื้องหลังความสำเร็จ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ เริ่มจากคุณวสันต์ ชัยภูมิ นายก อบต.ลุมพุกเจ้าของพื้นที่ และทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการจัดงาน คุณเสรี สายสีแก้ว(เสี่ยเสรี) นักธุรกิจที่เป็นลูกหลานคนคำเขื่อนแก้วที่สนับสนุนงบประมาณ ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับคณะทำงาน คุณพิชัย พรมมา(เสี่ยมืด) นักธุรกิจที่เป็นลูกหลานคนในท้องถิ่นอีกคนหนึ่งที่สนับสนุนงบประมาณจัดงาน เสียสละให้ใช้สถานที่จัดงานและให้ใช้สถานที่เป็นตลาดสินค้าชุมชน คุณวิทย์ มหาชน แกนนำกลุ่มปลูกฮัก ยโสธร ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงการจัดงานและเป็นที่ปรึก ษาให้กับเกษตรกรอินทรีย์ของชาวยโสธร รวมถึงแกนนำเกษตรกรทุกท่านพี่น้องเกษตรกรชาวยโสธรทุกท่านและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกมากมายหลายท่านที่อยู่เบื้อหน้าและเบื้อหลังที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ