รพ.ธนบุรี 2 จัดเสวนาหัวข้อ “โรคหัวใจ...ใครเสี่ยง”

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รพ.ธนบุรี 2 จัดเสวนาหัวข้อ “โรคหัวใจ...ใครเสี่ยง”


คุณเรวดี ไผ่เกาะ ผู้อำนวยการสายบริหารโรงพยาบาลธนบุรี 2 และนพ.ดำรงศักดิ์ ประพุทธ์พิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโรดโชว์ BE STRONG BE HEALTHY จัดเสวนาในหัวข้อ “โรคหัวใจ...ใครเสี่ยง” โดย นพ.เพิ่มศักดิ์ ศรวณีย์ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ พร้อมดารารับเชิญ คุณลิฟท์ สุพจน์ จันทร์เจริญ เข้าร่วมสนทนาในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานให้บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ และตรวจวัดมวลกระดูกเบื้องต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 2 โรงพยาบาลธนบุรี 2 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ