รพ.ธนบุรี2 สร้างความสุขวันคริสต์มาส2018 โฮะ โฮะ โฮะ...

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รพ.ธนบุรี2 สร้างความสุขวันคริสต์มาส2018 โฮะ โฮะ โฮะ...


คุณเรวดี ไผ่เกาะ ผู้อำนวยการสายบริหารโรงพยาบาลธนบุรี2 มอบของขวัญ ให้แก่เด็กที่มารับบริการและนอนพักรักษาตัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและ มอบความสุขให้เด็กๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจในเทศกาลแห่งความสุขนี้ ณ ห้องพักผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลธนบุรี 2
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ