สวัสดีปีใหม่ 2562

วันศุกร์ที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562


นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง รับมอบกระเช้าของขวัญจาก นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 54 ปี) เนื่องในโอกาส "สวัสดีปีใหม่ 2562" โดยมี ดร.อภิชา ระยับศรี
เลขาธิการสมาคมชาวศรีสะเกษ
ร่วมอวยพรด้วย ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ