ไออาร์พีซี เดินหน้าโครงการ “PLASTIC RIGHTS”

วันจันทร์ที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2562

ไออาร์พีซี เดินหน้าโครงการ “PLASTIC RIGHTS”


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่น ได้ผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบและคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีและพลาสติก นับว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงรถยนต์ ซึ่งล้วนมีส่วนประกอบของพลาสติกทั้งสิ้น

ที่ผ่านมา IRPC ร่วมกับม.ธรรมศาสตร์ และชุมชนรอบเขตประกอบการไออาร์พีซี จ.ระยอง จัดกิจกรรมพายเรือเก็บขยะอนุรักษ์แม่น้ำระยอง ตลาด 3R Reduce Reuse Recycle การให้ความรู้เรื่องการใช้พลาสติกอย่างมีคุณค่า การทิ้งและแยกขยะอย่างถูกวิธี สาธิตการนำพลาสติกใช้แล้วมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ สาธิตการทำ Eco bricks การนำขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอัดใส่ขวดพลาสติกนำมาใช้แทนอิฐในงานก่อสร้าง และเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนการประกวดการแต่งกายโดยพลาสติกเหลือใช้ “Fantastic Plastic” โดยเยาวชนจากโรงเรียนและชุมชนรอบเขตประกอบการ IRPC

นอกจากนี้ยังมีโครงการ POLIMAXX Run3R จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้ขวดน้ำขวดเดิม เป็นการใช้พลาสติกอย่างเหมาะสม เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกลง และเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำได้ไม่ยาก เข้ากับ Life Style ของคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพและรักษ์สิ่งแวด ล้อม ขวดน้ำ POLIMAXX Run3R ผลิตจากพลาสติกพอลิโพรไพลีน (Polypropylene) หรือ PP เกรด 3342R คุณภาพสูงจาก POLIMAXX ปลอดสาร BPS ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็น Food Grade ผ่านมาตรฐาน FDA  องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา บรรจุร้อนเย็นได้ถึง -20 – 120 องศา จึงมั่นใจว่าปลอดภัยต่อการใช้ซ้ำ   

IRPC ได้ให้การสนับสนุนจัดทำถังขยะที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรักษ์โลกซึ่งใช้ยางธรรมชาติเป็นส่วนผสม 20% (Green ABS) มีขนาดความจุ 120 ลิตร จำนวน 100 ใบ โดยออกแบบสวยงาม ด้านหน้าของถังจะแสดงประเภทของขยะออกเป็น 4 ชนิด ประกอบด้วย ขยะทั่วไป ขยะที่เป็นเศษอาหาร ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกขยะ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่สะอาดและสวยงาม   

ทั้งนี้ “PLASTC RIGHTS” คือแนวคิดที่เกิดจากเจตนาของ IRPC ในการดำเนินธุรกิจควบคู๋ไปกับการดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้ เพื่อให้ชีวิตสุขสบายและปลอดภัยโดยส่งเสริมให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า ตามหลักการ 3R คือ Reduce, Reuse และ Recycle  จากนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการดำเนินงานเรื่องสิทธิมนุษยชน และ นโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดีของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ในการดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหลักสิทธิมนุษยชน ที่สอดคล้องกับนโยบายของ United Nations Compact: UNGC ซึ่งเป็นมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีแก่พนักงานทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจกับชุมชน สังคมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ