วิทยุการบินฯ ร่วมสานฝันเยาวชน พร้อมบริหารจัดการเที่ยวบินวันเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

วิทยุการบินฯ ร่วมสานฝันเยาวชน พร้อมบริหารจัดการเที่ยวบินวันเด็ก


วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมบริหารจราจรทางอากาศเที่ยวบินในวันเด็ก (วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562) ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

นายสมนึก  รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า ในวันเด็กของทุกปี จะมีการจัดแสดงการบินของกองทัพอากาศ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 สายการบินได้ให้ความร่วมมือกับวิทยุการบินฯ ในการดำเนินการตามมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ พร้อมรองรับการแสดงการบินของกองทัพอากาศในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสายการบิน  ได้มีการแจ้งล่วงหน้าการปรับเปลี่ยนตารางการบิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เที่ยวบินพาณิชย์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งนี้ได้มีการกำหนดเวลาวิ่งขึ้นจากสนามบินต้นทาง เพื่อให้ทุกเที่ยวบินได้ขึ้น/ลงตามตารางการบินที่กำหนด พร้อมกำหนดวิธีปฏิบัติรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้ประสานกับกองบินต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และภูมิภาค เพื่อให้การจัดแสดงการบินสอดคล้องกับตารางการบิน อีกทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน  เพื่อติดตามสถานะของเครื่องบินให้อยู่ในกรอบของตารางการบินที่กำหนด  และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกส่วนงานเข้าร่วมติดตามและแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนเฉพาะหน้าร่วมกัน

สำหรับตารางช่วงเวลาแสดงการบิน ประจำปี 2562 ใช้รูปแบบช่วงเวลาเช่นเดียวกับ ปีที่ผ่านมา ใน 5 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 08.15–09.05 น. (50 นาที), เวลา 10.00-10.20 น. (20 นาที), เวลา   11.20-11.50 น. (30 นาที), เวลา 12.40-13.30น. (50 นาที) และเวลา 14.30-14.50น. (20 นาที) โดยวิทยุการบินฯ ได้ขอความร่วมมือทุกสายการบินใช้ตารางเที่ยวบินตามเวลาที่กำหนด ซึ่งได้นำตารางเที่ยวบินดังกล่าวไปบริหารจัดการเที่ยวบินในสนามบินส่วนภูมิภาคทั้งหมดด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการเที่ยวบินทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีสายการบินยกเลิกและปรับลดจำนวนเที่ยวบินบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดแสดงบินในวันเด็กที่จะถึงนี้ ซึ่งวิทยุการบินฯ ได้คำนวณเวลาการบริหารจัดการให้บริการจราจรทางอากาศทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสายการบินในการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์  ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ได้มีการประสานงาน วางแผน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองทัพอากาศ กองทัพเรือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมท่าอากาศยาน และสายการบินต่างๆ  ถือเป็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ นอกจากนี้ได้กำหนดให้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเป็นสนามบินสำรอง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกๆ ด้าน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้โดยสารติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสายการบินอย่างใกล้ชิด เพราะกิจกรรมดังกล่าว เป็นเสมือนการจุดประกายความฝัน และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ที่จะส่งผลถึงอุตสาหกรรมการบินของประเทศในอนาคต โดยวิทยุการบินฯ ยืนยันว่าจะบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ