EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการดูแลฝ่ายงาน“ฝ่ายธุรกิจธนาคาร”

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการดูแลฝ่ายงาน“ฝ่ายธุรกิจธนาคาร”


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวพรสุรีย์ ไทยสีหราช เป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร ดูแลงานด้านการให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจส่งออกและธุรกิจนำเข้าเพื่อส่งออก รวมทั้งบริการด้านเอกสารส่งออก และติดตามการใช้บัญชีของลูกค้า ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นางสาวพรสุรีย์จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอีสท์เท็กซัส สเตท สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นผู้บริหารด้านการตลาดธุรกรรมการเงิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และล่าสุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสการตลาดและธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ