PTG แจกหน้ากาก N95 สู้ภัยฝุ่นละออง PM2.5

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

PTG แจกหน้ากาก N95 สู้ภัยฝุ่นละออง PM2.5นายพิทักษ์ รัชกิจประการ บอสใหญ่แห่ง PTG ขอมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน ในภาวะฝุ่นละออง PM2.5 ที่เป็นอันตรายในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการแจกหน้ากาก N95 คาร์บอน ดับเบิ้ลวาล์ว แก่พนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันพีที ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 15,000 ชิ้น อย่าลืมไปรับหน้ากาก เพื่อสุขภาพที่ดีกันนะครับ !!

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ