ทช. เยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทลำปาง
พร้อมเน้นย้ำเรื่องคุณภาพงาน

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

ทช. เยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทลำปาง <br> พร้อมเน้นย้ำเรื่องคุณภาพงาน


อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แขวงทางหลวงชนบทลำปาง พร้อมเน้นย้ำเรื่องคุณภาพงาน 

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วย นายสว่าง รัตนนรา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทลำปาง พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมการก่อสร้างโดยขอให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบต่างๆ ที่ออกมาใหม่ให้ชัดเจน เพื่อความถูกต้องโปร่งใส 

2.การดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

3.การปรับทัศนียภาพโดยรอบสำนักงานฯ เพื่อเพิ่มความสวยงาม ร่มรื่นแก่ผู้พบเห็น 

นอกจากนี้ อธิบดีฯ ยังได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันทำงานด้วยความขยัน ตั้งใจมาโดยตลอด และขอให้ทุกคนปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้ถนนทางหลวงชนบท 

ในการนี้มี นายยุทธศักดิ์ ต่อโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำปาง บรรยายสรุปการดำเนินงาน รวมทั้งนำตรวจ
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ