กทพ. แนะผู้ใช้ทางด่วนขับรถตามกฎในช่วงหมอกพิษ

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

กทพ. แนะผู้ใช้ทางด่วนขับรถตามกฎในช่วงหมอกพิษ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินกว่ามาตรฐานส่งผลให้ช่วงเช้าสภาพอากาศปิดมีหมอกหลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนบนทางพิเศษควรเปิดไฟหน้า และใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษ กทพ. ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร และป้ายสัญญาณต่าง ๆอย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1543 หรือตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านทาง Application “EXAT Portal” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ