เขตทหารทำกินตามรอยเท้าพ่อ

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

เขตทหารทำกินตามรอยเท้าพ่อ


กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเพื่อจัดเป็นศูนย์สาธิตและปฏิบัติจริงในการน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของกำลังพล และครอบครัว

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สมเด็จพระเทพฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และทรงมอบแนวพระราชดำริแด่ พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ    แม่ทัพภาคที่ 3 (ในขณะนั้น) ในการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติจริงแก่กำลังพลและประชาชนที่สนใจ

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 เริ่มขึ้นในปี 2553 จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้แก่กำลังพลและประชาชนที่สนใจ มีพื้นที่ทางการเกษตร 2,135 ไร่ แบ่งเป็นส่วนย่อยต่างๆ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 โครงการปลูกข้าวอินทรีย์โดยกองพันทหารม้าที่ 9 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่พันธุ์กากีแคมเบลล์โดยกอง พันทหารสื่อสารที่ 23 โครงการเลี้ยงหมูป่าโดยกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โครงการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์โดยกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 

โครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน โดยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 โครงการศูนย์พันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืช โดยกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลพระราชทาน กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

โดยโครงการนี้ไม่เป็นเพียงแค่ศูนย์สาธิตหรือศูนย์การเรียนรู้ให้ดูเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์ที่มีการปฏิบัติจริงเห็นผลจริง ผลผลิตจากโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหนึ่งใช้เพื่อเป็นอาหารในกองทัพอีกส่วนหนึ่งส่งขายตามท้องตลาด ที่สำคัญมาตรฐานผลผลิตของโครงการสามารถผ่านการคัดเลือกและส่งขายในห้างสรรพสินค้าได้ ผลผลิตทางการเกษตรของโครงการ เป็นผลผลิตปลอดสารเคมีตลอดทุกกระบวนการ จึงเป็นที่ต้องการของตลาด

นอกจากนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้สนองพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินการโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 55,440 กิโลกรัม และลูกปลานิลจิตรลดา จำนวน 130,000 ตัว น้อมเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิจิตร จำนวน 429 ราย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองทัพภาคที่ 3 ได้ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ในเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 055 -251-076
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ