วิริยะประกันภัย สนับสนุนของขวัญวันเด็ก สมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

วิริยะประกันภัย สนับสนุนของขวัญวันเด็ก สมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา


นายโชค เปลวทอง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน เขต 4 ฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านศูนย์ฯ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบสิ่งของ อาทิ กระบอกน้ำ กระปุกหมูออมสิน พัดลมมือบีบ เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประปี 2562 ของสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา พ.ศ. 2526  โดยมี นางสาวศิลป์สุภา เอกบุศย์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ สมาคมฯ รับมอบ ณ สมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา พ.ศ. 2526  ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ