“ นาโนเทค สวทช.” ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Pavilion ในงาน “nano tech 2019”

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

“ นาโนเทค สวทช.” ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Pavilion ในงาน “nano tech 2019”


ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เป็นประธานเปิดงาน Thailand Pavilion ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ (The 18th International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2019)  ณ Tokyo Big Sight (โตเกียวบิ๊กไซท์) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา

โดยมี นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการนาโนเทค, ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ และ อัครราชทูต นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ (จากซ้ายไปขวา)  ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนถ่ายภาพร่วมกัน

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า นิทรรศการ Thailand Pavilion เป็นงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีที่สำคัญงานหนึ่งของวงการนาโนเทคโนโลยีในระดับโลก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ นับเป็นกำลังหลักในการร่วมแสดงในงานนิทรรศการ nano tech 2019 มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยการเข้าร่วมงานครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีในการนำผลงานวิจัยมาร่วมจัดแสดงเพื่อสร้างและพัฒนาความเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อการเสาะแสวงหาการเรียนรู้เทคโนโลยีและแนวโน้ม ทิศทางการสร้างนวัตกรรมทางด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ รวมทั้งโอกาสที่จะได้เจรจาและจับคู่ธุรกิจเพื่อการเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจในวงกว้างออกไป อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจของประเทศไทยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ และส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยีไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศต่อไป” ประธานคณะกรรมการบริหารนาโนเทคฯ กล่าว

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวต่อว่า ศูนย์นาโนเทคโนโลยี สวทช. ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ nano tech มาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 10 ปีแล้วที่นาโนเทคร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาจัดแสดงในงาน โดยในปี 2562 นี้เป็นที่น่ายินดีที่มีหน่วยงานจากประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานศูนย์แห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด, บริษัท Haydale Technology (Thailand) จำกัด บริษัท Prime Nanotechnology จำกัด สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดแสดงภายใต้แนวคิด “NANOVATION for Smart Society” โดยมีผู้ร่วมงานจากประเทศไทยกว่า 50 คน

การจัดนิทรรศการ nano tech 2019 ปีนี้ ภายใต้แนวคิด “NANOVATION for Smart Society นวัตกรรมเพื่อสังคมยุคใหม่ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาผลงานวิจัยและด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนาโนเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ตลอดทั้งสร้างความร่วมมือและโครงการร่วมวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น”

นอกเหนือจากการเข้าร่วมงานนิทรรศการ nano tech 2019 ในฐานะหน่วยงานจากประเทศไทยแล้ว ยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ อีกอาทิ การหารือความร่วมมือการวิจัยและพัฒนากับสถาบัน Keio Quantum Computing Center จาก Keio University การเข้าเยี่ยม Life innovation center ณ Kanazawa Science Park สถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท Bridgestone Corporation บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมยาง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Precision Nanomedicine ร่วมกับ The University of Tokyo และ Innovation Center of NanoMedicine (iCONM) เพื่อพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทางด้านสุขภาพและการแพทย์ของทั้งสองประเทศหลังจากปีที่แล้ว ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการวิจัยและพัฒนาของ iCONM เพื่อจะทำให้เกิดโครงการวิจัยและการพัฒนากำลังคนโดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยร่วมกัน โดยกิจกรรมเหล่านี้นับเป็นตัวอย่างกิจกรรมการเข้าร่วมงานในนิทรรศการ nanotech 2019 ที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราครั้งนี้ในเชิงธุรกิจ และเป็นการสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อที่จะเป็นฐานสำคัญในการตอบโจทย์การวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อไป

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ