EXIM BANK จัดสัมมนาบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

EXIM BANK จัดสัมมนาบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นายชนะ บุณยะชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนางทัศนีย์ ตั้งพัฒนาศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายรณน แก้วสุทธิ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และสนับสนุนโครงการพิเศษ สมาคมธนาคารไทย ในพิธีเปิดงานสัมมนา โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศ และได้รับวงเงินค่าธรรมเนียมสำหรับทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options) ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ