TEAMG ร่วมเป็นวิทยากรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

TEAMG ร่วมเป็นวิทยากรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ


ทีมกรุ๊ป (TEAMG) โดย ดร.จริยา บุณยะประภัศร และ ดร.เสริมพล รัตสุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” รุ่นที่ 7 จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ กระทรวงการคลัง ในหัวข้อ "การจัดทำแผนพัฒนาโครงการ PPPs"    เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาและดำเนินโครงการ PPPs อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรม ทั้งแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ดำเนินโครงการ PPPs เพื่อนำไปประยุกต์ใช้PPPs หรือ Public-Private Partnership เป็นรูปแบบการดำเนินโครงการของภาครัฐประเภทหนึ่ง ถือเป็นเครื่องมือทางเลือกในการใช้ดำเนินโครงการสาธารณะของรัฐให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการให้บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับต้นทุนมากกว่าการดำเนินการโดยภาครัฐเอง

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ