ฝันของคนอยากบินทำงานต่างแดน ... ส่อง 5 ประเทศต้องการแรงงานไทยมีที่ใหนบ้างมาดูกัน

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฝันของคนอยากบินทำงานต่างแดน ... ส่อง 5 ประเทศต้องการแรงงานไทยมีที่ใหนบ้างมาดูกัน


จ๊อบไทย (JobThai) ผู้ให้บริการหางาน สมัครงาน ออนไลน์ อันดับ 1 ของประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศ จากฐานข้อมูลของจ๊อบไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่ามีงานต่างประเทศจำนวนกว่า 1,194 อัตรา

โดยมี 5 ประเทศที่มีความต้องการแรงงานไทยไปทำงานด้วยมากที่สุด คือ 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 626 อัตรา ตามมาด้วย 2.ญี่ปุ่น จำนวน 240 อัตรา 3.ฟิลิปปินส์ จำนวน 77 อัตรา 4.ไต้หวัน จำนวน 40 อัตรา และ 5.จีน จำนวน 20 อัตรา ตามลำดับ ซึ่งงานที่ต้องการแรงงานไทยมากที่สุด ได้แก่ งานช่าง วิศวกรรม และไอที ตามลำดับ นอกจากนี้ยังเผยให้เห็นว่าประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการอาชีพที่น่าสนใจคือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุอยู่จำนวนมาก

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการจ๊อบไทย (JobThai) กล่าวว่า จ๊อบไทย (JobThai) ผู้ให้บริการหางาน สมัครงาน ออนไลน์ อันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีผู้ฝากประวัติกว่า 1.6 ล้านคน และมีจำนวนงานจากบริษัทชั้นนำกว่า 95,000 อัตราต่อวัน ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลงานที่อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่ามีหลายประเทศทั่วโลกที่มีความต้องการแรงงานไทย โดยมี 5 ประเทศที่มีความต้องการแรงงานไทยไปทำงานด้วยมากที่สุด ดังนี้

1.สหรัฐอเมริกา (USA) จำนวน 626 อัตรา สำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ Construction Carpenter และ  Steel Worker ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร โดยตำแหน่งที่เปิดรับดังกล่าวต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

2.ญี่ปุ่น (Japan) จำนวน 240 อัตรา สำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ 1.Mechanical Design Engineer / Electronic Design Engineer โดยตำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการออกแบบเครื่องกล เครื่องจักร 2. IT System Engineer โดยตำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ ออกแบบ ระบบไอทีหรือเครือข่าย สามารถติดตั้งและดูแลระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Oracle, MySQL, PostgreSQL เป็นต้น นอกจากนี้ในประเทศญี่ปุ่นยังมีตำแหน่งงานที่น่าสนใจอีกหนึ่งตำแหน่ง คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุจำนวนมาก ซึ่งผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ขึ้นไป หรือต้องมีใบ JLPT/JTEST/NATTEST อย่างใดอย่างหนึ่ง และที่สำคัญคือต้องไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศแบบผิดกฎหมาย

3. ฟิลิปปินส์ (Philippines) จำนวน 77 อัตรา สำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ Sales and Marketing Officer โดยตำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้าน Online Marketing และ Online Products Sales

4.ไต้หวัน (Taiwan) จำนวน 40 อัตรา สำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิต-ควบคุมเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงาน โดยตำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอายุระหว่าง 20-45 ปี ผู้หญิงต้องมีส่วนสูง 155 ซม. ขึ้นไป และผู้ชายต้องมีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป

5.จีน (China) จำนวน 20 อัตรา สำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ หัวหน้าขนมไทยและเบเกอรี่ โดยตำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์ด้านการทำขนมอย่างน้อย 6 ปี สามารถดัดแปลงรสชาติ สูตร และวัตถุดิบได้

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นได้ส่วนหนึ่งว่าภาษาต่างประเทศนั้นมีความสำคัญต่อโลกการทำงานเป็นอย่างมาก หากผู้สมัครมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศก็จะทำให้ได้รับโอกาสในการทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายขึ้น สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ หรือคนทำงานเอง ต้องรู้จักเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนมองการณ์ไกลถึงสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการอยู่เสมอ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานทำมากยิ่งขึ้น
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ