“สมาคมการขายตรงไทย” มั่นใจปีนี้แนวโน้มขายตรงโตขึ้น 2 % บริษัทธุรกิจขายตรง ร่วมปรับแผนสู้ศึกยุคดิจิตอล

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

“สมาคมการขายตรงไทย” มั่นใจปีนี้แนวโน้มขายตรงโตขึ้น 2 % บริษัทธุรกิจขายตรง ร่วมปรับแผนสู้ศึกยุคดิจิตอล


สมาคมการขายตรงไทย” เผย ปี 61 ภาพรวมของธุรกิจขายตรงไทยหดตัวลงเล็กน้อย จากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม คนอยากทำธุรกิจ สร้างแบรนด์ ขายเองง่ายขึ้น ส่งผลนักธุรกิจขายตรงรวมเหลือ 11.10 ล้านคน ลดลง 1.3 %  ชี้ หลังเลือกตั้งสัญญาณทิศทางบวก คาดธุรกิจขายตรงกลับมาคึกคัก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขายตรงแห่ปรับตัวตามยุคดิจิตอล สนันสนุน ช่วยเหลือ สร้างความเชื่อมั่นให้ นักธุรกิจขายตรง พร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพงานสำคัญระดับโลก “World Congress 2020  มั่นใจกำลังซื้อจากผู้บริโภคกลับมา ส่งภาพรวมขายตรงปีนี้คาดเติบโตเพิ่มขึ้นอีกราว  1-2 % แน่นอน

นายสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล นายกสมาคมการขายตรงไทย เปิดเผยว่า จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก และประเทศไทยด้วย ประกอบการที่สังคมเข้าสู่ในยุคดิจิตอลทำให้เป็นยุคที่มีการแข่งขันสูง และผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น  เพราะสามารถสร้างพื้นที่สื่อ การติดต่อผู้คนเข้าถึงกันง่ายขึ้น ทำให้ปัจจุบันคนมีทางเลือกมากขึ้นในการทำธุรกิจ จึงส่งผลให้คนที่อยากทำธุรกิจเป็นของตนเอง หรือ นักธุรกิจขายตรงบางคน หันไปสร้างสินค้าแบรนด์ของตัวเองและเปิดขายผ่านช่องทางโซเชียลกันได้อย่างง่ายขึ้น แถมเรื่องระบบการขนส่งสินค้าโลจิสติกในไทยตอนนี้ก็มีการเปิดบริการหลากหลายเจ้าและราคาไม่แพงให้เลือกสรร ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจขายตรงไทยในปี 2561 ที่ผ่านมาว่าหดตัวลงเล็กน้อยประมาณ 1.69 % หรือคิดเป็นมูลค่าตลาดธุรกิจขายตรงรวม 69,800 ล้านบาท และมีจำนวนนักธุรกิจขายตรงรวม 11.10 ล้านคน เมื่อเทียบกับปีที่ 2560 ตลาดรวมอยู่ที 71,000 ล้านบาท มีจำนวนนักธุรกิจขายตรงรวม 11.25 ล้านคน สำหรับสัดส่วนมูลค่าประเภทของสินค้าในธุรกิจขายตรงแบ่งเป็น 1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ 55 % 2.คอสเมติก 28 % 3.สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป 8 % และสินค้าอื่น ๆ 8 %

สำหรับแนวโน้มทิศทางอุตสาหกรรมธุรกิจขายตรงปี 2562 นี้จากไตรมาสแรกนี้ยังคงเห็นภาพการเติบโตที่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร แต่ยังคงประคองตัวให้อยู่ในระดับเดียวกับปี 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ด้วยอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเฉพาะการเปิดเสรีของช่องทางการกระจายสินค้าที่กว้างขวางและสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจขายตรงไทยต้องทำงานหนักและเพิ่มศักยภาพในเรื่องของความรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น และสมาคมการขายตรงไทยเองก็ได้พยายามส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทสมาชิกเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีทางการตลาดในยุคดิจิทัล ให้มีการเติบโต ไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้บริโภคเป็นประการสำคัญด้วย

เชื่อว่าหลังจากการเลือกตั้งในประเทศไทยเสร็จสิ้นลงน่าจะมีสัญญาณไปในทิศทางที่ดี เพราะที่ผ่านมาประเทศเราไม่ได้มีการเลือกตั้งมานานมากว่าแล้ว  เชื่อว่าผลพวกจากการเลือกตั้งจะทำให้เงินสะพัดคึกคักในช่วงก่อนและหลังเลือกตั้งเรียบร้อย และหลังจากนั้นคาดว่าจะส่งผลให้เหล่าบรรดานักธุรกิจขายตรงเห็นภาพชัดเจนแล้วมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจ ในการลุยเดินหน้าทำธุรกิจและสร้างรายได้ของตัวต่อไป”

นายกสมาคมการขายตรงไทย กล่าวต่อว่า แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจ หรือสภาวะสังคมโลกจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไร แต่ตนเองเชื่อว่าเหล่าบริษัทธุรกิจขายตรงส่วนใหญ่จะไม่หยุดนิ่ง จะยังคงมุ่งมั่น ปรับตัวรูแบบในการทำธุรกิจขายตรงเข้ากับยุคสมัยรองรับเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลเพื่อสนับสนุนการทำงานของนักธุรกิจขายตรงให้ทำงานได้อย่างง่าย สะดวก และเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคดิจิตอลได้ง่ายขึ้น  อีกทั้งก็ยังคงมีโปรโมชั่น ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่าง ๆ มากมาย ออกมาเพื่อแรงจูงใจให้นักธุรกิจขายตรงมีความเชื่อมั่น ในการมุ่งมั่นทำธุรกิจขายตรงเพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมธุรกิจขายตรงแข็มแข็งต่อไป โดยทำให้ทางสมาคมคาดว่าแนวโน้มภาพรวมของธุรกิจขายตรงไทยในปีนี้น่าจะมีกำลังซื้อจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และคิดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกราว  1-2 %

ทั้งนี้  เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าอุตาหกรรมขายตรงทั่วโลกและไทยยังคงเดินหน้าต่อไป ทางสมาคมเตรียมเป็นเจ้าภาพงานสำคัญระดับโลก “World Congress 2020 ในวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 ในธีม “Tomorrow is now” ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมจะได้แสดงศักยภาพอันแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของการเป็นองค์กรมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่ผู้คนจำนวนมากในสังคม โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน  “World Congress ครั้งที่ 16 นี้ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงทั้งไทยและต่างชาติที่มาจากกลุ่มบริษัทสมาชิกของสมาคมการขายตรงกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ภายใต้สังกัดสมาพันธ์การขายตรงโลก สหรัฐอเมริกา และผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และสื่อมวลชน ฯลฯ ประมาณ 600 คน เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ๆ และแนวโน้มความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงโลกในอนาคต อาทิ ด้านการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายขายตรงต่างๆ  อันอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจขายตรงในหลายๆ ประเทศ

 

 

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ