เอไอเอ ประเทศไทย จัดงาน “High Value Healthcare 2019for Executive Leadership” มุ่งพัฒนาการบริการประกันสุขภาพอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

เอไอเอ ประเทศไทย จัดงาน “High Value Healthcare 2019for Executive Leadership” มุ่งพัฒนาการบริการประกันสุขภาพอย่างยั่งยืน


เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย คุณอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ และรศ.นพ. นิพิฐ พิรเวช ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ประกันสุขภาพจัดงานประชุมเชิงยุทธศาสตร์ “High Value Healthcare 2019for Executive Leadership” ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายบริการเอไอเอเฮลธ์แคร์กว่า 143 แห่งทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปี 2562 ที่มุ่งเน้นความร่วมมือในการพัฒนาการบริการประกันสุขภาพอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง บนแนวคิดบริการสุขภาพคุณค่าสูง หรือ High Value Healthcare ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในระดับสากล เพื่อส่งมอบการดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอที่ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ