ผู้ถือหุ้น CCP ไฟเขียวอนุมัติปันผล 0.01 บาท

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ผู้ถือหุ้น CCP ไฟเขียวอนุมัติปันผล 0.01 บาท


ประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลประกอบการปี 2561 จ่ายปันผลในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 27.69 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 3 พ.ค.62 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 พ.ค.62 พร้อมรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ณ ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ