BKI ให้ความสำคัญกิจกรรมการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

BKI ให้ความสำคัญกิจกรรมการศึกษา


บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายวีระชัย ศรีเพชระกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา ให้แก่ตัวแทนองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ “รากแก้ว” ครั้งที่ 31 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับข้อมูลด้านวิชาการ เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนิสิตในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังค ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BKI Give ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ