ยามาฮ่าเดินหน้าพัฒนาทักษะวิชาชีพกีฬามอเตอร์สปอร์ต20อาชีวะเอกชนลงชิงเจ้าความเร็ว

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ยามาฮ่าเดินหน้าพัฒนาทักษะวิชาชีพกีฬามอเตอร์สปอร์ต20อาชีวะเอกชนลงชิงเจ้าความเร็ว


                บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการเรียนรู้วิชาชีพมอเตอร์สปอร์ต Yamaha Moto Challenge 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยโครงการ Yamaha Moto Challenge นี้เป็นการนำนักศึกษาแผนกช่างยนต์เข้าร่วมเรียนรู้ในการจัดการทีมสำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ พร้อมลงทำการแข่งขันจริงในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในด้านทักษะช่างยนต์ระดับสูงสำหรับนักศึกษาในวิชารถจักรยานยนต์ และยังเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้การใช้ความเร็วอย่างถูกต้องบนสนามแข่งขันด้วยกฏกติกาการแข่งขันที่ได้มาตรฐานระดับสากล และมีความปลอดภัยสูง ซึ่งการแข่งขันในปีนี้จะเป็นปีที่ 5 ของโครงการ Yamaha Moto Challenge ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมาร โปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศประจำปี ให้กับทีมแข่งขันที่ทำการเก็บคะแนนสะสมได้มากที่สุดจากการแข่งขันทั้งหมด 4 สนาม

นายธีระพงษ์ โอภาสกรกุล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายกีฬายานยนต์ และสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “จากความร่วมมือในโครงการ Yamaha Moto Challenge ระหว่าง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับผู้สนับสนุนโครงการ ได้ดำเนินโครงการมาเข้าสู่ปีที่ 5 ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชารถจักรยานยนต์ บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะพัฒนาต่อยอด องค์ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ตซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยมในหมู่นักเรียน นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนนักศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่สายงานอาชีพด้านกีฬามอเตอร์สปอร์ต ซึ่งเป็นการพัฒนานักแข่ง, บุคลากรทางการกีฬา และช่างเทคนิค เพื่อรองรับการเติบโตของวงการกีฬามอเตอร์สปอร์ตต่อไปในอนาคต โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือ 1. เสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างสถาบันการศึกษา 2.เผยแพร่กีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ อย่างถูกต้อง ปลอดภัยให้กับนักศึกษาอาชีวะ 3.พัฒนาบุคลากร ต่อยอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงเทคโนโลยีวิศวกรรม และการบริหารจัดการทีมแข่งขัน 4.เตรียมความพร้อมบุคลากร เข้าสู่อาชีพทางด้านกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์

 ในนามของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ผมขอขอบคุณ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และบริษัทผู้สนับสนุนที่ร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนนักศึกษา และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ทุกประการ”

                สำหรับ 20 สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จะต้องผ่านการอบรมอย่างเข้มงวดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติภายใต้หลักสูตร Motorsport Education โดยทีมงานช่างเครื่องจะต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดจากฝ่ายเทคนิคของ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์เพื่อทำ   

ความเข้าใจกับรถจักรยานยนต์ Yamaha Exciter 150 ใหม่ ที่จะใช้ลงทำการแข่งขัน ในส่วนของนักแข่งจะต้องผ่านการฝึกอบรบการขับขี่ที่ถูกต้อง จากนักแข่งระดับแชมป์ ซึ่งนำโดย เดชา ไกรศาสตร์ แชมป์เอเชียและแชมป์ออลเจแปน และนักแข่งระดับแชมป์ในสังกัด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม พร้อมกันนี้ทีมแข่งและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจะต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กฏ กติกา              และมารยาทของการแข่งขัน โดยใช้รูปแบบเดียวกับการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับอาชีพที่ได้รับรองจากสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย โดยจะจัดให้มีการอบรมก่อนเปิดฤดูกาลแข่ง 2019 ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2562 ณ สนามไทยแลนด์ เซอร์กิต นครชัยศรี

โดยมีกำหนดการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 4 สนาม ดังนี้

สนามที่ 1              สนามไทยแลนด์ เซอร์กิต                                                 นครชัยศรี             7 - 9 มิ.ย. 2562

สนามที่ 2              สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต                         บุรีรัมย์                   22 - 25 ส.ค. 2562

สนามที่ 3              สนามไทยแลนด์ เซอร์กิต                                  นครชัยศรี             11 - 13 ต.ค. 2562

สนามที่ 4              สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต                         บุรีรัมย์                   14 - 17 พ.ย. 2562

นอกจากกิจกรรมพัฒนาฝีมือและวิชาชีพชั้นสูงในหลักสูตร Motorsport Education แล้ว ทั้ง 20 สถาบันที่เข้าร่วมในโครงการ Yamaha Moto Challenge 2019 นี้ ยังได้ร่วมมือรวมพลังจิตอาสาในการสร้างคนดีของสังคมด้วย “โครงการออกศูนย์บริการชุมชน” พร้อมให้บริการตรวจเช็ค ดูแล ซ่อมบำรุง รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า พร้อมทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Yamalube ฟรี ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ     อีกด้วย

                บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้นำด้านกีฬามอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทย       มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากีฬามอเตอร์สปอร์ตไทยให้ก้าวไปสู่ในระดับโลก โดยโครงการ Yamaha Moto Challenge คือพื้นฐานเริ่มต้นของการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยการสร้างบุคคลากรรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพมอเตอร์สปอร์ต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการรองรับกีฬามอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยที่มีการพัฒนาสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง และความสำเร็จของโครงการ Yamaha Moto Challenge ที่ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 5 ของการจัดโครงการนั้น ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้สนับสนุนการแข่งขันซึ่งมีดังต่อไปนี้

•              น้ำมันเครื่อง ENEOS

•              น้ำมันเครื่อง YAMALUBE

•              ชุดและอุปกรณ์แข่งขัน PADDOCK

•              ยางรถจักรยานยนต์ IRC

•              โซ่ D.I.D

•              โช้คอัพ เออร์ลินห์

•              กล่องไฟ เอเลเซอร์

•              หัวเทียน NGK

•              หมวกกันน็อคบิลโมล่า

•              เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย KELA

•              ท่อ EVO

•              ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ThreeBond

•              พักเท้าโมริน

•              อะไหล่เควิน

•              ล้อเรซซิ่งบอย

•              เพจมาดูเจแปน โดย บริษัท อิชิดะ จำกัด
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ