“ทีเอ็มบี”เสนอขายตราสารด้อยสิทธิชูดอกเบี้ย4%จูงใจผู้ลงทุนรายใหญ่-สถาบัน

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

“ทีเอ็มบี”เสนอขายตราสารด้อยสิทธิชูดอกเบี้ย4%จูงใจผู้ลงทุนรายใหญ่-สถาบัน


ทีเอ็มบีเตรียมออกเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 อายุ 10 ปี สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ สถาบัน จองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี เพิ่มทางเลือกในการลงทุน ตั้งเป้าระดมทุนไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธนาคาร เสริมความแข็งแกร่ง เปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 20 – 27 มิถุนายน นี้

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) เตรียมออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งออกโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดภายหลัง 5 ปี หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด วงเงินไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท เปิดให้จองซื้อและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 20-27 มิถุนายน 2562

นายปิติ  ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี  กล่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้กำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเงินกองทุนเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร โดยตราสารด้อยสิทธิชุดนี้ จะนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ลูกค้าช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ จึงคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ ตราสารด้อยสิทธิชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+(Tha)  จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขณะที่ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่ระดับ AA- (Tha) สะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำของธนาคาร ตลอดจนความมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่จริงใจ ทำให้ธนาคารถือได้ว่าเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งในหลายด้านและมีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้เต็มที่ในแบบที่ต้องการ

 ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ทีเอ็มบี และ ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ติดต่อ TMB Investment Line โทร 1558 กด#9 หรือ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbbank.com/subdebt_2019
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ