“คิงส์เมนฯ” บินปักหมุด เจาะตลาดเอ็กซิบิชั่น-ตกแต่งภายในกัมพูชา

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

“คิงส์เมนฯ” บินปักหมุด เจาะตลาดเอ็กซิบิชั่น-ตกแต่งภายในกัมพูชา


นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด  (มหาชน) กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศกัมพูชากำลังอยู่ในช่วงพัฒนาประเทศในทุกมิติ ซึ่งจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงตัวเลขการเติบโตอย่างก้าวกระโดดที่สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศกัมพูชาได้เป็นอย่างดี และด้วยนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการได้อย่างเสรี จึงเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในด้านการจัดแสดงสินค้า กิจกรรมการตลาด และการตกแต่งภายใน โดยมองว่าตลาดแสดงสินค้า และกิจกรรมการตลาดในประเทศกัมพูชานั้นมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยชาวกัมพูชาเริ่มสนใจที่จะจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบสาธารณะมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสถานที่จัดงานแสดงสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งเสริมการเกิดการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการมากยิ่งขึ้นด้วย ขณะที่งานตกแต่งภายในก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจน จากการขยายตัวของห้างสรรพสินค้า มิกซ์ยูสคอมเพลกซ์ที่รวมอาคารสำนักงาน โรงแรม และร้านค้าต่างๆไว้ หลายโครงการ และจะทยอยก่อสร้างเสร็จอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปี จึงเป็นโอกาสสำคัญที่บริษัทฯ จะเข้าไปรับดำเนินการในโครงการต่างๆนี้

ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน และตัดสินใจลงทุนในประเทศกัมพูชา และเดินหน้าจัดตั้ง บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. (กัมพูชา) ณ กรุงพนมเปญ ในเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด สำนักงานนี้นับเป็นสาขาที่ 21 ของกลุ่มคิงส์เมนที่ปัจจุบัน มีอยู่ 21 สาขาที่ครอบคลุมหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา 

สำหรับเป้าหมายระยะสั้นที่บริษัทตั้งไว้ คือ การที่คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. (กัมพูชา) สามารถยืนได้ด้วยตัวเองภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นไปได้เนื่องจากช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาผลงานที่ทำได้รับการยอมรับจนมีการบอกต่อ ซึ่งหลังจากนี้บริษัทจะเริ่มทำการตลาดอย่างจริงจัง ส่วนเป้าหมายระยะยาว คือการมุ่งเน้นไปที่ “การเติบโตอย่างยั่งยืน” ในทุกประเทศที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและไม่หยุดในการมองหาตลาดหรือรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ

ด้าน นายนนท์วริศ เจตปิยะวัฒน์  ผู้อำนวยการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. (กัมพูชา) จำกัด กล่าวว่าตลาดงานแสดงสินค้าในประเทศกัมพูชามีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี จากปี 2560 ที่มีเพียง 32 งาน แต่ปี 2562 มีงานแสดงสินค้าเพิ่มเป็น 43 งาน โดยมีทั้งผู้จัดงานในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาจัดงานมากขึ้น ส่วนรูปแบบและขนาดของการจัดงานนั้น ยังเป็นลักษณะของงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักและเน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายไม่ได้เน้นจำนวนผู้เข้าชมงาน โดยสัดส่วนของงานแสดงสินค้าเชิงธุรกิจ (trade show) มีสัดส่วนประมาณ 40% และงานแสดงสินค้าแบบซื้อขายประมาณ (public show) 60% ซึ่งมีผู้จัดงานจากต่างประเทศที่เข้ามาจัดงานอยู่จำนวนมาก อาทิ ผู้จัดงานจากประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ใต้หวัน จีน เป็นต้น

สำหรับในปี 2562 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 20 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นกว่าปีก่อน 200% โดยปีที่ผ่านมาที่สามารถทำรายได้ที่ประมาณ 8 ล้านบาท ส่วนสาเหตุที่ตั้งเป้าหมายเพิ่มเท่าตัวนั้น เป็นผลมาจากการทำงานในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถส่งมอบงานได้ตามคุณภาพงานที่ลูกค้าพึงพอใจทำให้เกิดลูกค้าต่อเนื่องและบอกต่อ จึงทำให้บริษัทเริ่มได้รับความสนใจและความมั่นใจในการใช้บริการมากขึ้น  และจากต้นปี 2562 จนถึงปัจจุบันบริษัทมีโอกาสได้เสนองานให้ลูกค้าทั้งลูกค้ารายเก่า และรายใหม่ คิดเป็นมูลค่างานกว่า 31 ล้านบาท โดยได้รับการพิจารณาทำสัญญาแล้ว คิดเป็นมูลค่างานประมาณ 5.6 ล้านบาท และสำหรับครึ่งปีหลังเรามีแนวโน้มที่จะมีรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ