วิทยุการบินฯ มอบโอนอากาศยาน Super King Air 200 ให้สถาบันการบินพลเรือน

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วิทยุการบินฯ มอบโอนอากาศยาน Super King Air 200 ให้สถาบันการบินพลเรือน


บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มอบโอนอากาศยาน Super King Air 200 และอะไหล่ให้กับ สถาบันการบินพลเรือน

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ประเภทเครื่องบินเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพ 2 เครื่องยนต์ (Twin Turboprop) แบบ Super King Air 200 มีระบบอัดอากาศ (Pressurized Aircraft) และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน HS-DCB (S/N BB132) จำนวน 1 ลำ และอะไหล่จำนวน 12 รายการ แก่สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Aircraft Maintenance Engineer License Course - Aeroplanes Turbine) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ สบพ. ได้ทำการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA Part-66 and Part-147 Requirements)

โดยการสนับสนุนในครั้งนี้ ถือเป็นการผลิตและพัฒนาบุคลากรของด้านช่างบำรุงรักษาอากาศยานของประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านการบินตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ