สสว.นำทัพ SMEs รุก “ตลาดอเมริกา” ดันสินค้าแฟชั่นฝีมือคนไทยสู่เวทีโลก

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สสว.นำทัพ SMEs รุก “ตลาดอเมริกา” ดันสินค้าแฟชั่นฝีมือคนไทยสู่เวทีโลก


นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) นำทีมผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับรางวัลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา ขอนแก่น และบุรีรัมย์) สาขาแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล รุกตลาดสหรัฐอเมริกา พร้อมโชว์ศักยภาพในงานแสดงสินค้า TEXWORLD & APPAREL SORCING USA SUMMER 2019 ณ จาวิทส์ เซ็นเตอร์ (Javits Center) นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทดสอบตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล

ผอ.สสว. กล่าวว่า “สสว. ได้เร่งดำเนินการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ผ่านกิจกรรมภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่หลากหลาย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล (SME Product Development) เป็นโครงการที่ สสว. ร่วมกับ สสท. และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 1,200 ราย ให้มีองค์ความรู้ด้านธุรกิจและการตลาดสมัยใหม่ (Business) การออกแบบ (Art & design) การสร้างต้นแบบสินค้า (Pattern) และการนำเทคโนโลยีนวัตกรรม (Technology and innovation) มาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคัดเลือกสุดยอดผู้ประกอบการที่ร่วมภายในโครงการ เพียง 10 ผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและโดดเด่น ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศไปทดสอบตลาดในต่างประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ให้มีโอกาสเปิดตลาดหลักในต่างประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับว่าเป็นตลาดหลักที่สำคัญของผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว นำข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับสินค้าของตน เช่น จุดเด่น เอกลักษณ์ แนวทางในการพัฒนา รูปแบบบรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้นต่อไป

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ