“ไบโอฟาร์ม” เดินหน้ากลยุทธ์สร้างแบรนด์แกร่ง รุกสู่ตลาดนานาชาติ

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 “ไบโอฟาร์ม”  เดินหน้ากลยุทธ์สร้างแบรนด์แกร่ง รุกสู่ตลาดนานาชาติ


นายวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์คุณภาพชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยถึงการดำเนินธุรกิจในโอกาสครบรอบ 45 ปีว่า บริษัทมีแนวทางในการทำตลาดที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์มุ่งสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ด้วยเน้นการสร้างนวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพจากงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเน้นไปที่การสร้างแบรนด์เพื่อให้เกิดการยอมรับในด้านคุณภาพและประสิทธิผลเป็นสำคัญ ซึ่งปัจจุบันไบโอฟาร์มเองไม่ได้มุ่งเน้นทำตลาดเพียงแค่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว แต่ได้ต้องมองในเรื่องของการส่งออกเพื่อขยายตลาดในต่างประเทศด้วย เนื่องจากอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง Thailand Brand หรือตราสัญลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับเพื่อผู้บริโภคและคู่ค้าในระดับนานาชาติเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าที่ผลิตโดยคนไทยมากขึ้น

สำหรับภาพรวมของตลาดผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปีนี้ แนวโน้มยังมีโอกาสทางธุรกิจมากพอสมควรท่ามกลางการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่งโอกาสมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยเต็มรูปแบบในอีก 2 ปีข้างหน้า การที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น รวมไปถึงเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อช่องทางการทำตลาดและการสร้างการรับรู้ในตัวสินค้ามากขึ้น โดยมูลค่าของตลาดในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ 5 – 7 % ในทุกปี 

ผู้บริหาร กล่าวต่อว่า แผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และบริษัท ไบโอแลป จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิต จะมีการลงทุนด้านการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาด และให้ผู้บริโภคคนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ  โดยก่อนหน้านี้ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพโดยใช้ผลการวิจัยและพัฒนาที่ถูกต้องน่าเชื่อถือเป็นหลัก

นอกจากการทำตลาดในประเทศแล้ว  ปัจจุบันที่ไบโอฟาร์มฯ เดินหน้าทำตลาดสินค้าใน 15 ประเทศ  ซึ่งอาเซียนนับเป็นตลาดหลักที่มีศักยภาพจากจุดแข็งด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต โดยที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการเข้าไปทำตลาดผ่านตัวแทนการค้าประเทศต่าง ๆ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  เมียนมาร์ เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีผลิตภัณฑ์ที่นำไปเป็นตัวชูโรงในการบุกตลาด คือ ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร Belcid Suspension และ ยาสามัญประจำบ้าน Belcid Forte ผลิตภัณฑ์กลุ่มแคลเซียม Calvin เวชภัณฑ์ในกลุ่มยาปฏิชีวนะ รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ  เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังมีตลาดเอเชีย  ได้แก่  ฮ่องกง ภูฏาน ศรีลังกา มองโกเลีย รวมทั้งตลาดแอฟริกา และตะวันออกกลางในบางประเทศ เช่น ไนจีเรีย เยเมน  ซึ่งบริษัท ฯ ยังคงเดินหน้าทำตลาดอย่างต่อเนื่อง  โดยเป้าหมายต่อไปของไบโอฟาร์ม  คือ  การก้าวสู่ผู้นำในตลาดระดับภูมิภาค โดยมองว่าประเทศอินโดนีเซีย เป็นตลาดที่น่าสนใจและมีความท้าทายในการเข้าไปเปิดตลาดเป็นอย่างมาก

ปัจจุบัน ไบโอฟาร์มมีการทำตลาดผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.Carbapenem 2.Thermal sterile  3.ยาเม็ด 4.ยาน้ำ 5.Cephalosporin 6.ยาฮอร์โมน 7.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  โดยมีช่องทางการขายในส่วนของโรงพยาบาลเป็นตัวชูโรง ซึ่งส่วนที่เหลือเป็นช่องทางร้านของยา โมเดิร์นเทรด และ Ecommerce โดยมีหลักการบริหารงานที่ต้องการผลักดันให้สัดส่วนตลาดในแต่ละช่องทางใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุด
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ