ติดอาวุธเกษตรกร ... สู้หนอนกระทู้ข้าวโพดอย่างไร ?

วันอาทิตย์ที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2562

ติดอาวุธเกษตรกร ... สู้หนอนกระทู้ข้าวโพดอย่างไร ?


สมาคมฯ นวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย โดย ภาคีเครือข่าย 5 บริษัทเอกชนด้านเคมีเกษตร คือ 1. บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด 2. บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 3. คอเทวา อะกริไซแอนส์ 4.บริษัท บีเอเอสเอฟ ประเทศไทย และ5. บริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับภาครัฐ มี กรมวิชาการเกษตร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดส้มมนาให้ความรู้กับเกษตรกร เกี่ยวกับความรู้เรื่อง หนอนกระทู้ ลายจุด และวิธีการป้องกันและกำจัด

เพื่อติดอาวธุเกษตกรด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้อง เผยแพร่ข่าวสาร และ เสนอแนวทางการกำจัด การป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ ดร. เบญจคุณ แสงทองพราว ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร. พฤทธิชาติ ปุณวัฒโท ผู้อำนวยการกลุ่ม กีฎ-สัตวิทยา สำนักวิจัย พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ร่วมให้ข้อมูล

จากรายงานของกรมวิชาการเกษตรที่ประมาณการพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดในประเทศไทยไว้มากกว่า 6.87 ล้านไร่ และคาดว่าจะมีผลผลิตกว่า 4.62 ล้านตันในปีนี้ ถ้าหากเราไม่เร่งกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เราอาจสูญเสียผลผลิตมากถึง 25 – 40 % คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 4 – 8 พันล้านบาท ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายในการกำจัดต่อไร่อยู่ที่ 200 – 400 บาท

ฉะนั้นต้นทุนการผลิตโดยรวมของผลผลิตก็อาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 800 – 1,602 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นสมาคมฯ จึงเร่งจัดการอบรม ติดอาวุธทางความรู้แบบยั่งยืนให้แก่เกษตรกร เพื่อป้องกันและลดการ สูญเสียแก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ และแบ่งเบาภาระภาครัฐ ซึ่งเราตั้งเป้าเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรโดยตรงและผ่านภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย กว่า 5,000 คน ภายในฤดูกาลนี้”

“ทั้งนี้ พฤติของกรรมเกษตรกรในบ้านเราที่ส่วนใหญ่ใช้สารฆ่าแมลงชนิดไหนดีก็จะใช้ตลอด ใช้ซ้ำ ๆ อยู่ชนิดเดียวทั้งด้วยความมั่นใจที่ใช้แล้วได้ผลดี หรือความที่ไม่รู้ถึงปัญหาในการดื้อยาของแมลงศัตรูพืช การจัดการรับมือกับหนอนกระทู้ลายจุดที่ล้มเหลว เกิดมาจากการจัดการที่ผิดวิธี ผิดที่ และผิดเวลา

ตลอดจนหนอนตัวนี้ดื้อยาเร็ว”ดร.วรณิกา นาควัชระ บีดิงเฮาส์ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมฯ นวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย กล่าว
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ