“NIA” ชู แผนยกระดับธุรกิจและสตาร์ทอัพขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

 “NIA” ชู แผนยกระดับธุรกิจและสตาร์ทอัพขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “จากความสำเร็จที่ NIA ได้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมมาเป็นเวลา 10 ปีเต็ม ส่งผลให้การกำหนดทิศทางการดำเนินงานในทศวรรษหน้าของ NIA มาจากจุดยืนในการสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานเชิงระบบ เพื่อให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ สอดรับกับโจทย์ใหญ่ของประเทศ ที่รัฐบาลได้ชูธงด้าน “นวัตกรรม” มีหมุดหมายของการวางกรอบแผนการดำเนินงานคือการสร้าง “ประเทศแห่งนวัตกรรม” หรือการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีบริษัทขนาดเล็กมากมายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด จนสามารถขึ้นมาอยู่บนแถวหน้าของวงการธุรกิจได้ บริษัทเหล่านี้ คือ กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือที่เรียกกันว่า “สตาร์ทอัพ” ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ที่สตาร์ทอัพสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

ดังนั้น NIA จึงมองเห็นโอกาสที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพผ่านโครงการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับวิสาหกิจ (Government Procurement Transformation) หรือ GPT โดยภาครัฐเองต้องเป็นผู้นำในการอุดหนุนผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และนำมาพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อประชาชนและยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

ทั้งนี้ เป้าหมายในการดึงธุรกิจนวัตกรรมและสตาร์ทอัพเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้จบลงเพียงแค่การยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น แต่นวัตกรรมซึ่งเป็นเหมือนตัวแปรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จะเป็นตัวกระตุ้นระบบการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมภาครัฐต่อไป และด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการร่วมกันพัฒนานวัตกรรม จะผลักดันให้ธุรกิจไทยขยายการลงทุนสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งตลาดเอเชียและตลาดโลกต่อไปในอนาคต 

ซึ่งในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปีจะตรงกับวันนวัตกรรมแห่งชาติ NIA จึงมีการจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนตุลาคม ประกอบด้วย งาน Innovation Thailand Expo 2019 (ITE) วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ งาน Innovation Summit วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย วันที่ 6 – 17 ตุลาคม 2562 ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์ ภายใต้ความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเวียนนาและกรุงเทพมหานคร โดยมีไฮไลท์หลักคืองาน Innovation Thailand Expo ที่มาในธีม Social Innovation in the City ซึ่งเป็นงานที่นำเสนอมุมมองนวัตกรรมผ่านนิทรรศการผลงานนวัตกรรมที่นำมาทั้งโชว์และจำหน่าย การเสวนา และกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจ
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ