“Fresh From Farm” เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเมี่ยม จากสหกรณ์ฯ

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

“Fresh From Farm” เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเมี่ยม จากสหกรณ์ฯ


นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 ภายใต้งาน “Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผัก ผลไม้พรีเมี่ยม By CO-OP” พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ และผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธี

สำหรับงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ฯ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป รวมทั้งมีการเจรจาธุรกิจเพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ทั้งทางด้านการค้าและธุรกิจ ผู้ประกอบการ        นักธุรกิจ ภาคเอกชน ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร และหอการค้า พร้อมทั้งเป็นการช่วยให้ผู้ผลิตได้พบปะผู้บริโภคแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากสหกรณ์ผู้ผลิต อาทิ สินค้าปศุสัตว์ เนื้อ นม ไข่ ทั้งนมพาสเจอร์ไรส์ นม UHT โยเกิร์ต ไอศกรีม นมอัดเม็ด จากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จ.สระบุรี สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด จ.สระแก้ว ผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุน ซึ่งสหกรณ์ได้มีการแปรรูปโคเนื้อ เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น เนื้อย่าง ไส้กรอก เบอร์เกอร์ และชิ้นส่วนเนื้อโคขุนต่างๆ เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู จากสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จ.มุกดาหาร สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด จ.นครปฐม

และไข่ไก่สดสะอาดจากฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP และได้รับ การรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคจากกรมปศุสัตว์แล้วทุกแห่ง โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้นำไข่ไก่มาแปรรูปเป็นเต้าหู้ไข่ ลูกรอก ขนมไทย ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิ ข้าวสาร ผักปลอดภัย ผลไม้ภาคใต้ ทั้งมังคุด ลองกอง และสินค้าแปรรูปที่ได้มาตรฐานต่างๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ กิจกรรมตราชั่งหยั่งใจเพื่อรับสินค้ากลับบ้าน และกิจกรรมสินค้านาทีทองลดราคาพิเศษสำหรับผู้บริโภคอีกด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ภายใต้ชื่องาน "Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเมี่ยม By CO-OP" ในส่วนภูมิภาคอีก 15 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พะเยา พิษณุโลก เชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี บุรีรัมย์ หนองคาย มหาสารคาม มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ ราชบุรี และยะลา เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ