“สุริยะ” ดัน ธพว.เดินหน้าสินเชื่อดอกเบี้ย 1%ต่อปี

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

“สุริยะ” ดัน ธพว.เดินหน้าสินเชื่อดอกเบี้ย 1%ต่อปี


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและห่วงใยผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยอย่างยิ่ง เพราะมีจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ปัจจุบันผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยากจะเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้เห็นชอบและอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 ในโครงการสินเชื่อพิเศษสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินการร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเพียง 1%ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาทต่อราย ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษเพื่อสนับสนุน SMEs คนตัวเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้ ธพว. เร่งดำเนินการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวให้ถึงผู้ประกอบการรายย่อยอย่างรวดเร็วและทั่วถึง คาดจากโครงการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากกว่า 10,000 ราย และก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยมากกว่า 40,000 ล้านบาท
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ