กสอ. ดันธุรกิจฟู้ดทรัคโตตามเป้า สร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 200 ล้าน

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

กสอ. ดันธุรกิจฟู้ดทรัคโตตามเป้า  สร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 200 ล้าน


นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการฟู้ดทรัคให้มีมาตรฐานบนพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ที่เรียกว่า “สมาร์ทโฟร์ฟู้ดทรัค (SMART 4 Food Truck)” ได้แก่ คน ครัว รถ และตลาด โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมทั้งสิ้น 104 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ผ่านมาตรฐาน SMART4 จำนวน 47 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านมาตรฐานได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตลาดต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 14 ครั้ง ซึ่งสามารถ สร้างมูลค่าทางตรงจากโครงการฯ ได้กว่า 29 ล้านบาท

นอกจากนี้ กสอ. ยังได้ขยายฐานฟู้ดทรัคด้วยกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการฟู้ดทรัคไปสู่ภูมิภาคใน 6 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา ชลบุรี เชียงราย และสงขลา ซึ่งมีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 808 ราย ส่งผลให้มียอดการลงทุนในธุรกิจฟู้ดทรัค จำนวน 162 คัน คิดเป็นมูลค่าการลงทุนเฉลี่ย 64.8 ล้านบาท และมีฟู้ดทรัคอยู่ระหว่างการขอสินเชื่อพิเศษฟู้ดทรัค จำนวนกว่า 10 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อประเมินจำนวนเฉพาะผู้ประกอบการฟู้ดทรัคในฟู้ดทรัคคลัสเตอร์ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2562 รวมกันจำนวน 136 รายแล้ว หากสามารถทำรายได้ตามยอดขายเฉลี่ย 4,000 บาท/คัน/วัน จะสามารถสร้างมูลค่าได้ 130 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมมูลค่า จากทั้งโครงการฯ แล้วจะสามารถสร้างตัวเลขทางเศรษฐกิจได้กว่า 220 ล้านบาทเลยทีเดียว
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ