สถาบันไฟฟ้าฯติวเข้มผู้ประกอบการ

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

สถาบันไฟฟ้าฯติวเข้มผู้ประกอบการ


นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) กล่าวว่า EEI ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน “ความรู้ด้านมาตรฐาน การรับรอง และพระราชบัญญัติเฉพาะมาตราที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างเข้าใจง่าย” เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจอย่างจริงจังในเรื่องมาตรฐานการรับรอง และพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย

ที่สำคัญการจัดงานเสวนาครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยทุกระดับการเติบโตให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจระดับสากลมากขึ้น เพื่อช่วยให้ SMEs สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างแท้จริง เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางให้ได้ภายใน 10 ปี และได้กำหนดเป้าหมายในระดับผลกระทบเชิงมหภาคให้สัดส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปีพ.ศ. 2564
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ