พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย พร้อมช่วยเหลือด้วยการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย พร้อมช่วยเหลือด้วยการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต


กรุงเทพ, ประเทศไทย 18 กันยายน 2562 - จากเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้ผู้เอาประกันภัยจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงขอร่วมเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยใน 32 จังหวัด ได้แก่ แพร่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดรธานี เลย ศรีสะเกษ สกลนคร ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว กระบี่ ระนอง ชุมพร ด้วยการผ่อนผันเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย จากเดิม 31 วัน เป็น 91 วัน สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

2. ยกเว้นการตรวจสุขภาพและดอกเบี้ย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อขอต่ออายุกรมธรรม์/ กลับคืนสู่สถานะเดิมกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

3. ยกเว้นดอกเบี้ย หากผู้เอาประกันภัยชำระคืนเบี้ยประกันภัยที่เกิดจากการนำมูลค่าเวนคืนเงินสดมากู้ชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (APL) เต็มจำนวน ภายใน 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

4. กรณีเล่มกรมธรรม์สูญหาย บริษัทฯ จะออกเล่มกรมธรรม์ให้ใหม่โดยไม่เสียค่าบริการ

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ประสบภัยดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โทร. 1621 เวลา 8.30-19.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ และ เวลา 8.30-16.00 น. ในวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดประจำปี)
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ