“ปศุสัตว์”ยกทัพบุกเจรจาจีน เปิดชายแดนรับโคมีชีวิตจากไทย

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

“ปศุสัตว์”ยกทัพบุกเจรจาจีน  เปิดชายแดนรับโคมีชีวิตจากไทย


น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สพส. ผอ.กรป. และ ผอ.กสก. ได้เข้าร่วมการประชุมทำความตกลงด้านเทคนิคสุขอนามัยด้านการปศุสัตว์ (SPS) ร่วมกับ Li Jianwei อธิบดี และ Li Yijuan รองอธิบดี Department of Animal and Plant Quarantine แห่งสำนักงานการศุลกากร (General Administration of Customs of the People’s Republic of China: GACC) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยบรรลุข้อตกลงที่มีสาระสำคัญได้แก่ GACC เห็นชอบตามที่ กรมปศุสัตว์ขอส่งออกโคมีชีวิตจากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเสนอ พื้นที่ zoning เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย เขต2 ซึ่งทาง OIE ได้รับรองแผนการดำเนินเขตปลอดโรค ของประเทศไทยแล้ว โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จาก GACC ไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ และมีการศึกษาเชิงลึกอย่างใกล้ชิดต่อไป และมีความเห็นชอบร่วมกันในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเทคโนโลยีด้าน Geographic Information System (GIS)ระหว่างกัน นำGIS มาใช้ประโยชน์ในเขตปลอดโรคด้วย สำหรับเรื่องบันทึกความเข้าใจว่าด้วยข้อตกลงรายละเอียดหนังสือรับรองสุขอนามัยม้าลายเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน GACC แจ้งให้กรมปศุสัตว์ส่งข้อมูลเทียบเคียง วิธี PCR กับวิธี ELISA เพื่อให้ GACC พิจารณาประกอบการตัดสินใจ เปลี่ยนวิธีทดสอบในร่างบันทึกความเข้าใจต่อไป

ก่อนหน้านี้ได้ประชุมหารือกับ Mr.Bi Ke Xin อธิบดีกรมความปลอดภัยด้านอาหารนำเข้าส่งออก สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC)โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กล่าวขอบคุณการที่จีนได้มาตรวจโรงงานไก่แช่แข็งและผลพลอยได้ รวมถึงโรงงานผลิตภัณฑ์รังนก ทาง GACC แจ้งว่าได้รับรายงานผลการตรวจโรงงาน มีภาพรวมที่ดี และได้อธิบายเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑ์การตรวจระบบใหม่ซึ่งอยู่ที่ความเชื่อมั่นในกรมปศุสัตว์ในฐานะ Competent Authority

นอกจากนี้ ทาง GACC ยินดีให้สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมกฎระเบียบของ GACC เพื่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สามารถปฎิบัติตามระเบียบ อย่างถูกต้อง และ จะมีการแลกเปลี่ยนผู้ประสานงานทางเทคนิค เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สำหรับกรณีการขอส่งออกชิ้นส่วนเป็ด ทางGACC ขอให้ทางกรมปศุสัตว์ ส่งข้อมูล ขบวนการแปรรูปเครื่องในเป็ด และ เงื่อนไขสภาพโรงงานที่ผลิต เพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ