เกษตรอินทรีย์ (มาแรง) แน่ ... เปิดทางน้ำหมักแทนสารเคมี

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เกษตรอินทรีย์ (มาแรง) แน่ ... เปิดทางน้ำหมักแทนสารเคมี


นายวรยุทธ บุญมี ผอ.กองนโยบายและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรกรรมยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าหลังจากที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรฯ ได้ลงนามยกเลิกการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร 3ช นิด พาราควอต ไกลโฟเซล คลอร์ไพรีฟอส จึงให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง หรือภาคเอกชน ภาคเกษตรกร ดำเนินการทดสอบ ทางเลือก หรือจัดหาสาร ทดแทนสารเคมี วัตถุอันตรายทางการเกษตร3ชนิด โดยสั่งการปลัดกระทรวงเกษตรฯหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปตามหนังสือ กษ.1217 เรื่องรายงานผลการประชุมหารือการใช้จุลินทรีย์ เพื่อเป็นทางเลือกหรือทดแทนสารเคมีกำจัดวัชพืช

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ .ได้รับหนังสือนำเรียนปลัดกระทรวงเกษตรฯ จากบริษัทวอน ซิสเต็มส์ จำกัด ได้ขอโอกาสและมีข้อเสนอผลการวิจัย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน ในเรื่องการใช้จุลินทรีย์ “ไบโอกรีนเสท “โดยใช้สาหร่ายทะเลน้ำลึกเป็นหลัก ในการหมักจุลินทรีย์ รวมทั้งมีผลงานเอกสาร และพื้นที่ปฏิบัติจริง ณ บ้านดอนกล่ำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ผลการประชุมได้ข้อสรุปจุลินทรีย์ ไบโอกรีนเสท เป็นผลิตภัณฑ์ ของบริษัทวอน มีต้นทุนการผลิตใกล้เคียงกับ สารเคมีอันตราย พาราควอต หากภาครัฐสนับสนุนการผลิต มั่นใจว่าจะมีต้นทุนถูกกว่าอย่างแน่นอน

สำหรับรายละเอียดของจุลินทรีย์ ไบโอกรีนเสท ของบริษัทที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้มีความชัดเจนที่ชี้แจง ผลกระทบต่างๆ ที่มีที่ไป ระหว่างหน่วยงาน ยังมีข้อโต้แย้งที่ยังไม่ชัดเจนในบางประเด็นเพราะยังไม่มีแล็ปที่มาตรฐาน จึงใช้แล็ปต่างประเทศ อยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์

ข้อสรุปเป็นมติที่ประชุม หากได้ผลจริงตามที่เสนอจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยรวมจึงให้บริษัท นำผลิตภัณฑ์ ไบโอกรีนเสท ไปยื่นต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร เพื่อทำการตรวจสอบมีส่วนประกอบใดบ้างที่มีกระทบระบบนิเวศน์ เมื่อทราบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร แล้วจึงนำไปยื่นจดทะเบียนพร้อมกับดำเนินการทดสอบในพื้นที่จริง ซึ่งกรมการข้าว ยินดีร่วมทดสอบในพื้นที่จริง หากกรมวิชาการเกษตร ขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้ว

จากผลการนำเสนอผลวิชาการ ของบริษัท มติที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่าหากได้ผลและเป็นทางเลือกตามเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรโดยรวม จึงเห็นให้กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมวิเคราะห์ข้อมูล ผลงานทางวิชาการ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการทดสอบในพื้นที่จริง สรุปรายงานให้กระทรวงเกษตนฯทราบโดยเร็ว
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ