การประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....


สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายประกันภัยทางทะเลฉบับแรกของไทย โดยมีผู้แทนจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ได้แก่ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงาน คปภ. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ (BSAA) สมาคมเจ้าของเรือไทย และบริษัทสมาชิกสมาคมฯ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อเร็ว ๆนี้
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ